Skip to content

Medarbetarupplevelsen – ett skifte i HR:s uppdrag och roll

Sara Bisander
Blogg
3 minuter lästid
Employee Experience
Medarbetarupplevelsen – ett skifte i HR:s uppdrag och roll

Medarbetarupplevelsen – detta buzzword tycks vara på allas läppar just nu och vi bad två experter reda ut begreppen. Vad innebär egentligen Medarbetarupplevelsen och varför har det blivit så viktigt för företag att uppmärksamma och påverka den?

Thomas Nyberg är en av grundarna till Insight Lab, ett digitalt HR-laboratorium som erbjuder framtidsanalys inom HR, organisation och ledarskap. Enligt honom ser vi nu en ny typ av organisation ta form, där makten skiftats från att sätta kunderna främst till “medarbetarna först”.

Intresserad av att testa medarbetarundersökningar i er organisation?

Testa Questback gratis i 14 dagar.

Skicka undersökningar och analysera rapporter
Kom igång på 5 minuter
Inget betalkort krävs

Medarbetarna ses på samma sätt som kunder

Att medarbetarna fått större fokus internt märks bland annat på att nya ansvarsområden och titlar börjat dyka upp, som exempelvis Head of Employee Experience och Employee Experience & Marketing (titlar hämtade från LinkedIn). Allt fler arbetar systematiskt med medarbetarupplevelsen på samma sätt som man traditionellt gjort inom marknadsföring; med nöjdhetsmätningar, personaprofiler och målgruppsanpassad kommunikation.

Pelle Lilja, Senior Advisor på Questback, menar att utvecklingen på arbetsmarknaden till stor del har bidragit till förändringen. “Just nu befinner vi oss i en tid av högkonjunktur. Det är relativt lätt att hitta jobb men stor brist på rätt kompetenser.” Undersökningar visar dessutom att endast omkring 13% av medarbetarna känner sig engagerade fullt ut i sitt arbete och många slutar inom ett år. Dessa faktorer skapar en rörlighet på arbetsmarknaden som organisationer ännu inte anpassat sig till. Det har blivit svårare att hitta och behålla talangerna och de flesta organisationer märker av att både kostnader för rekrytering och utmaningen att attrahera nya talanger har ökat.

En positiv medarbetarupplevelse ger bättre resultat

Men medarbetarnas ökade krav innebär inte bara tvång och måsten. Enligt studien The Employee Experience Index visar bolag som genererar en bra medarbetarupplevelse en fyra gånger så hög lönsamhet som övriga bolag i studien. Dessutom har de en mer positiv aktieutveckling, lägre personalomsättning och dubbelt så hög omsättning per anställd.

“För att skapa och bibehålla en positiv medarbetarupplevelse väljer många att arbeta med metoder som NPS och pulsade mätningar”, säger Pelle Lilja. “Feedbacken används för att skapa insikt om medarbetarens förflyttning genom organisationen, den så kallade medarbetarresan”.

Få koll på upplevelsen under hela medarbetarresan

Man brukar dela in medarbetarresan i ett antal steg, från det att en potentiell medarbetare attraheras tills att den gör en exit (se bild). I vart och ett av dessa steg finns möjlighet att påverka medarbetarupplevelsen i positiv eller negativ riktning. För en organisation gäller det att samla feedback från och få insikt i alla dessa faser, eller touchpoints, för att förstå var problemen uppstår och varför människor väljer att lämna sin tjänst, men även vad man gör bra och vad som får folk att trivas. Mer om hur du mäter medarbetarupplevelsen kan du läsa i detta tidigare blogginlägg.

 

 

 

 

 

Utvecklingspotential

“Trots att 80% av cheferna i Deloittes aktuella rapport Global Human Capital Trends säger att medarbetarupplevelsen är viktig, är det bara 22% som anser sig vara riktigt bra på det. Det tyder på att det finns stor utvecklingspotential hos de flesta företag”, säger Thomas Nyberg. “Till stor del handlar det om att förenkla och minska stressen för medarbetarna istället för att medverka till att öka den. De verksamheter som tar kontroll över sin medarbetarresa och ser till att förbättra medarbetarupplevelsen i varje steg kommer troligtvis att se sina kostnader minska och effektiviteten öka”.

Här kan du läsa mer om hur ni kan förbättra ert medarbetarengagemang genom att mäta er eNPS.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många