Blogg | Så kan er verksamhet bli mer effektiv

Published 13.12.2016 Sara Bisander

Employee Engagement Feedback & Evaluation
Så kan er verksamhet bli mer effektiv

Hälften av alla företag tror att de kommer att påverkas stort av den digitala förflyttningen inom deras bransch, visar en Gartnerundersökning. Vad behövs för att lyckas i dagens föränderliga och hårt konkurrensutsatta företagsmiljö?

Det finns ett antal saker man bör tänka på, om man vill hänga med i den snabba utvecklingen. För det första; glöm inte bort att kunderna utgör grunden i din verksamhet. Fokusera på ständig förbättring av kundupplevelsen och på att främja kundlojaliteten. För det andra; personalen är avgörande för organisationens framgång. Det är därför viktigt att implementera ledarskapsprocesser som tar tillvara deras kunskaper på bästa sätt för att säkerställa effektivitet inom organisationen.

Feedback från kunder och anställda är nyckeln till framgång. Lyssna på vad de säger, och använd informationen som grund till förändring. I detta inlägg berättar vi hur du kan använda dig av feedback för att främja effektiviteten i din organisation.

Sikta på ökat medarbetarengagemang

Du har säkert redan insett hur viktigt medarbetarengagemang är för din verksamhet – engagerade medarbetare är ofta mer produktiva och stannar kvar längre inom organisationen.  På så sätt blir mer gjort, kvaliteten på arbetet högre, och kostnaden för personalomsättning lägre. Engagemang skapas genom att man lyssnar på medarbetarna och visar att det de säger tas på allvar, genom att man agerar på deras feedback. Med andra ord räcker det inte att genomföra en årlig medarbetarundersökning, utan ett mer modernt förhållningssätt till feedbackarbete är vad som krävs, exempelvis i form av vecko- eller kvartalsvisa pulsmätningar.

Se till att företagskulturen överensstämmer med företagsstrategin

Medarbetarengagemang är utan tvekan viktigt, men det är naturligtvis inte allt som räknas. Medarbetarna kan vara hur engagerade och entusiastiska som helst, men vad hjälper det om de inte utgår från företagsstrategin. För att säkerställa att de både är produktiva och att de fokuserar på rätt saker behöver ni skapa en öppen kultur som främjar feedback i alla riktningar, vid många tidpunkter. Detta arbetssätt kan vid första anblick uppfattas som lite skrämmande, eftersom det öppnar upp för samtliga anställda att dela sina tankar, när de vill, samt att det förväntas att ni agerar på feedbacken. Med andra ord behövs en plattare och mer transparent organisation. Men fördelarna överväger; ledningen får större insikt och medarbetarna blir engagerade, samtidigt som de jobbar i linje med företagets mål.

Inget mer toppstyre

För att uppnå riktig effektivitet i organisationen, behöver man lämna den traditionella hierarkiska chefsstrukturen, och istället utse ledare tvärs över hela organisationen. Samtliga chefer bör i sin roll som ledare se till att hela tiden utvecklas genom att lyssna och agera på feedback från medarbetarna runtomkring.  Det handlar med andra ord om en ledarskapskultur där chefer löpande utvecklas med hjälp av feedback. Om du inte bara vill överleva, utan även nå framgång på dagens föränderliga och konkurrensutsatta marknader, är det nödvändigt att få ut det bästa ur var och en av dina anställda. Den centrala idén är att skapa en strategi som leder till organisatorisk effektivitet – och allt börjar med att lyssna på medarbetarna och att agera på deras feedback.

Want to see how Questback can work for your business?