Skip to content

Ny teknik adderar värde till er medarbetarundersökning

Elias Axelsson Björklund
Blogg
3 minuter lästid
Employee Experience
Ny teknik adderar värde till er medarbetarundersökning

Det går inte längre att blunda för vikten av medarbetarengagemang. I takt med att produkter och tjänster blivit allt lättare att kopiera, blir kompetens, erfarenhet och kunskap allt viktigare för att differentiera sin verksamhet.

Årliga medarbetarundersökningen i korthet

Oavsett vilken modell du använder dig av för att mäta engagemang, är den underliggande processen för den årliga medarbetarundersökningen ungefär densamma:

Efter att ett antal frågor har formulerats, distribueras undersökningen digitalt eller via pappersenkäter. När datan väl har samlats in, analyseras och segmenteras den utifrån avdelning. På så sätt kan linjecheferna få rapporter om i vilken utsträckning deras respektive team är nöjda och engagerade – och därmed jämföra dessa värden med andra: internt, externt och även mot tidigare mätningar.

Varje år används resultaten sedan för att skaffa sig en förståelse för graden av engagemang och för att skapa och introducera planer för förbättringsarbete – vilket i sin tur förhoppningsvis leder till bättre affärsresultat.

Nackdelar med en årlig approach

Så långt allt väl. Men att göra en årlig medarbetarundersökning slukar lätt enorma resurser. För företag med komplicerade och föränderliga organisationshierarkier kan det ta flera veckor – eller till och med månader! – att kartlägga organisationsstrukturen och segmentera data.

Dessutom brukar kritiska röster betona följande:

  1. Processen med den årliga medarbetarunderökningen är ofta rätt långdragen, datan är redan gammal när den analyseras. Den här metoden är alltså inte längre tillräckligt snabb när det gäller att uppmärksamma och reagera på problem eller möjligheter som uppdagas. På så sätt hamnar man lätt på efterkälken i konkurrensen med mer agila verksamheter.
  2. Att använda sig av samma standardfrågor år efter år, ger visserligen möjlighet att jämföra resultatet över tid, men ger inte den flexibilitet som behövs för att utforska särskilda utmaningar och problem som kan ge underlag för riktigt meningsfulla beslut.

Ta hjälp av ny teknik

Den årliga medarbetarundersökningen är fortfarande en viktig del i strategin att skapa engagemang. Men varför inte addera ytterligare värde med hjälp av den senaste tekniken? På så sätt kan du effektivisera processerna, minska kostnaderna och ta del av värdefulla insikter mycket snabbare!

Tekniken…

  • gör det lättare att förstå organisatoriska strukturer, genom att man inte behöver kartlägga hierarkierna för hand – något som kan vara både komplicerat och tidskrävandemöjlig
  • gör flera olika sätt att besvara en undersökning – via dator, mobiltelefon, etc – ett effektivt sätt att öka svarsfrekvensen.
  • kan hjälpa dig att skapa mer tilltalande undersökningar med bättre design och målande svarsalternativ, såsom sliders för att beskriva känslor – snarare än stela sifferskalor.
  • gör att du kan få ut mer kvalitativa data – som komplement till den kvantitativa – med hjälp av exempelvis fritextsvar och online communities.
  • säkerställer att det finns en tydlig koppling mellan feedback och åtgärdsplaner, och att dessa processer understöds och mäts för att säkerställa att förbättringsåtgärder verkligen vidtas.

Genom att ta hjälp av ny teknik och implementera automatiserade processer, kan de årliga medarbetarundersökningarna alltså göras ännu mer effektiva och verkningsfulla. Samtidigt säkerställs att man får ut mesta möjliga värde av investerad tid och budget – och att undersökningarna leder till faktiska förbättringar av verksamheten.

Här kan du läsa mer om medarbetarundersökningar.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många