Enligt en aktuell undersökning från Dale Carnegie Training och MSW Research kan millennials bli den mest produktiva generationen någonsin, förutsatt rätt kombination av ledning och motivation. Men hur kan man som arbetsgivare möta denna växande, snabbrörliga och feedbacktörstande grupp anställda? För att inte riskera att tappa stora delar av sin arbetsstyrka bör företagsledaren engagera sig i att förstå vad millennials värdesätter hos en arbetsgivare.

I USA utgör nu millennials, alltså generationen födda mellan 1980 och 2000, 25 % av den totala populationen. En utveckling vi även ser här i Sverige. Det har de senaste åren skrivits många spaltmeter om denna grupp och hur deras beteende påverkats av att ha vuxit upp med internet och oändlig tillgång till information. Dessutom har de stöpts i en form av snabb kommunikation och ständigt nya intryck vilket ger individerna i denna grupp en produktiv rastlöshet och vilja att ständigt utvecklas.

Deloitte genomförde nyligen en studie på millennials engagemang och lojalitet gentemot sin arbetsgivare –The Deloitte Millennial Survey 2016 .Rapporten visar att 25 % av svarsgruppen skulle sluta på sin nuvarande arbetsplats inom ett år om tillfälle gavs. Andelen ökade till 44 % när tidsspannet ökade till två år och hela två av tre svarande förväntade sig ha bytt arbetsplats innan 2020. Denna uppseendeväckande lojalitetsförändring innebär en stor utmaning för de flesta bolag.

Men för att kontinuerligt utvecklas behövs möjligheter och ett forum att göra det, i form av nya uppgifter, förutsättningar och frågeställningar. Något som ställer enorma krav på arbetsgivaren, både i form av tillfredsställande uppgifter men framförallt på feedback. Just ständig återkoppling är något som denna grupp förväntar sig och nästan kräver för att känna sig nöjda i sin roll. Men inte bara positiva kommentarer och upplyftande klappar på axeln utan snarare genomtänkt och konstruktiv kritik som får individen att tänka till och göra bättre. Millennials vill dessutom ge feedback och att känna sig hörd är en av de viktigaste delarna för att trivas på sin arbetsplats enligt denna grupp.

Tyvärr ser man att många bolag saknar struktur för att kunna tillgodose detta. De traditionella medarbetarundersökningarna som genomförs varje eller vartannat år räcker inte längre till då 25-40% av personalen har bytt arbetsplats under perioden mellan undersökningarna. Den nya generationens snabbrörlighet sätter alltså stor press på nya strategier kring feedback och undersökningar på bolagen. Hög personalomsättning blir sannolikt ett stort problem för de företag som inte kan arbeta för att motivera och engagera denna grupp, och detta fort.

De flesta företag inser vikten av medarbetarfeedback och förstår att de behöver förändra hur de arbetar. Men många är osäkra på hur. Denna osäkerhet beror ofta på en uppfattning om att regelbunden insamling och analys av stora mängder feedbackdata anses komplicerat och resurskrävande. Men nu finns moderna plattformar som klarar alla typer av datainsamlingar, som kan integrera information och göra den tillgänglig i hela verksamheten i realtid. Genom att centralisera feedback från medarbetare i en gemensam plattform minskar man samtidigt både kostnader och komplexitet.

Nyfiken på att läsa mer? Ladda ner rapporten ”Från taktisk undersökning till strategisk insikt”.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more