Blogg | Kämpar era säljare med dessa 3 vanliga utmaningar?

Published 06.02.2018

Sales Management
Kämpar era säljare med dessa 3 vanliga utmaningar?

Som en del av undersökningen 2018 Nordic Sales Trends, bad vi drygt 140 säljare och säljchefer i Norden att identifiera de största utmaningarna som de möts av just nu. Det här är vad de svarade.

Att prospektera bra leads

Ett av de vanligast förekommande problemen som de nordiska säljarna tampas med, har att göra med att få fram bra leads. Faktum är att 34% av de svarande upplever att detta är en av de tre främsta utmaningarna i deras arbete.

Inte sällan beror svårigheterna med att prospektera på bristande samspel mellan sälj och marknad. Det är ingen enkel sak att lösa problemet, men de företag som är beredda att göra en kraftansträngning brukar upptäcka att det lönar sig.

Tidsplanering

Säljare lever under konstant press att korta sina säljcykler så mycket som möjligt, och som en möjlig följd av det anger 36% av våra respondenter att en av deras tuffaste utmaningar är att de inte har tillräckligt med tid att ägna åt inkomstgenererande uppgifter.

Ett sätt att avgöra om era säljare utnyttjar tiden optimalt, kan vara att besvara följande frågor: To determine whether your team’s time is spent wisely, you may want to answer the following questions:

  • Har säljarna en tydlig försäljningsstrategi att följa?
  • Är försäljningsmålen realistiska och nåbara?
  • Omfattar försäljningsprocessen någon form av krävande manuellt arbete, som skulle kunna automatiseras?
  • Mäter ni kontinuerligt varje enskild säljares prestationer?
  • Får säljarna den utbildning och coaching som de behöver?

Om du svarade “ja” på samtliga frågor, hör du troligen till de 64% av nordiska säljare som har lyckats med konststycket att optimera sin tidsplanering.

Om du däremot svarade nej på någon av frågorna, har du saker som du kan behöva ägna lite extra tid åt under 2018.

Säljstrategi

Med tanke på hur snabbt nya säljtrender tar fart, är det knappast överraskande att 36% av de nordiska säljarna ser utveckling av säljstrategi som en av topp 3 av sina utmaningar.

Det finns inte ett sätt som funkar för alla, för att utveckla en framgångsrik säljstrategi, men det finns tre frågor som alla bör ställa sig för att komma igång.

Detta bör finnas med i er säljstrategi:

  1. Vad säljer vi?
  2. Vem säljer vi till?
  3. Vad gör vi för att attrahera, rekrytera, lära upp och motivera rätt människor till att sälja det?

Om 2018 Nordic Sales Trends Report

I undersökningen 2018 Nordic Sales Trends bad vi mer än 140 säljare och säljchefer att identifiera de största säljtrenderna och utmaningarna för 2018. Rapporten kan du ladda ner här.

 

Ladda ner

Want to see how Questback can work for your business?