Vi genomförde nyligen en undersökning, där vi frågade fler än 140 nordiska säljare vad de tror kommer att vara de störtsta försäljningstrenderna under 2018. Detta är vad de hade att säga.

1. Kundfokus

Under de senaste åren har allt fler säljare antagit en försäljningsstil, där kundernas behov får stå i centrum av försäljningen. För att lyckas med denna typ av kundcentrerad försäljning måste säljaren ägna en hel del tid åt att lära känna branschen i vilken den tilltänkta köparen verkar, affärsmodellen samt kartlägga konkurrensen. Trots att detta är ett tidskrävande arbete, verkar det som om många nordiska säljare är beredda att göra vad som krävs för att förstå varje individuell kund. Faktum är att vår undersökning visar att 35% av de nordiska säljarna som deltagit anser att kundfokus är en viktig trend för 2018, och upp emot 40% planerar att göra stora investeringar inom området under året.

2. Sales Automation

Användningen av marketing automation har sakta men säkert ökat, men sales automation är fortfarande rätt nytt på de flesta företags agenda.38% av de tillfrågade säljarna menar att sales automation är en av de främsta trenderna för 2018, och 27% tror att det är ett område de kommer att investera i inom en nära framtid. Vi vågar påstå att sales automation kommer att förändra företagens sätt att sälja, förr eller senare.

3. Värdebaserad försäljning

Högpresterande säljteam har under en längre tid använt verkliga data från den tilltänkta kunden för att göra beräkningar som kan förutsäga och visa på värdet på den produkt eller tjänst de försöker sälja. Detta tillvägagångssätt, även känt som värdebaserad försäljning, är effektivt eftersom det fokuserar på effekterna av din produkt eller tjänst, snarare än att koncentrera sig på de tekniska funktionerna eller generiska fördelarna.

Faktum är att 55% av de svarande identifierar det som en av de tre största trenderna, och 54% ser det som ett viktigt investeringsområde. Det ser onekligen ut som om värdebaserad försäljning kommer att nå nya höjder 2018.

Ladda ner 2018 Nordic Sales Trends Report

Vill du veta mer om hur era försäljningsmetoder, system och investeringar står sig mot andra i branschen – ladda ner vår rapport.

Här kan du läsa mer om kundundersökningar

resource image
Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Do you want to create a superb customer journey? Gain a competitive advantage, enjoy greater profitability and deliver a superior customer experience? Download our new whitepaper now!