Den digitala utvecklingen innebär både möjligheter och utmaningar – inte minst för alla som arbetar med HR-frågor. Här listar vi de områden där förändringarna är tydligast och berättar vad du kan göra för att inte bara hänga med, utan till och med bli den som driver utvecklingen inom HR framåt.

Tommie Cau är vice vd för digitala jobbtjänsten Careereye och har arbetat i många år som strateg inom kommunikation och HR. Han menar på att HR, näst efter Marknad, är den organisatoriska funktion som just nu genomgår den största digitala transformationen. Och dessa är de HR-processer där man enligt Tommie kan se störst förändring just nu:

Attrahera kompetens

80% av HR-ledare anser att Employer Branding kommer att få större betydelse för att attrahera medarbetare i framtiden. Men digitaliseringen och alla nya plattformar för kommunikation skapar även krav på transparens. I sociala medier förs öppna diskussioner medarbetare emellan och det är enkelt att söka sig fram till omdömen och möjliga referenspersoner då man funderar på att byta arbetsgivare. Medarbetare vill, och kommer att, göra sin röst hörd – vilket påverkar bilden av företaget och möjligheten att attrahera nya medarbetare. Det är dags för företagen att ge över mikrofonen till medarbetarna. Ett transparent företag som uttalat lyssnar till sina medarbetare attraherar fler nya förmågor.

Rekrytera medarbetare

Det har blivit dags att förnya rekryteringsprocessen. Personalomsättningen har ökat väsentligt inom de flesta branscher och det blir fler och mer komplexa kravprofiler att ha kontroll över. Det finns mängder av nya tekniker som hjälper rekryteraren att effektivisera processen. En ny trend är att använda botar, det vill säga ett datorprogram som konstruerats för att automatiskt genomföra vissa uppgifter, för att hantera det administrativa flödet. Botarna kan exempelvis skicka e-post med tack för ansökan och uppföljning. Tommie Cau menar att det finns exempel där 75% av administrationen i processen sköts av en bot och rekryteraren får tid över till mer värdeadderande uppgifter.

Utbilda och hantera Talent Management

Utvecklingen går snabbt idag och det är svårt för företag att utvärdera behov av och arrangera utbildningar själva. Men idag finns många nya alternativ till liten tidsåtgång och låg kostnad. Microlearning har blivit mycket hett. Det finns företag som Lynda, som erbjuder öppna onlinekurser som ger certifieringar. För modernt Talent management kan den här typen av smidigare on-demand lösningar verkligen vara en möjlighet. En annan intressant trend att följa är vad den nya tekniken med virtual reality kan erbjuda i fråga om upplärning.

Utveckla ledare

Fördelen med mobila appar är att det är ett verktyg som finns med användaren varje dag, oavsett tid på dygnet, och idag ser vi en explosion av appar som syftar till att utveckla förmågan att hantera stress, coacha i personlig utveckling och ge verktyg för mental träning. Det går att anpassa träningen efter tillgänglighet och i egen takt. Tommie Cau tycker att det är dags att börja utforska utbudet och testa sig fram.

Så driver du HR-arbetet framåt

Vi går från en tid med ”icke datadrivna parametrar” in i en tid där data berättar för oss vad vi ska göra. Det är dags att börja titta på detta på allvar och förbereda organisationen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är det mänskliga beteendet som driver den största förändringen. Tekniken ska vara ett stöd för oss, så våga testa och använd den på det sätt som underlättar för just din verksamhet.

Se hela vår intervju med Tommie Cau:

 

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Learn more