Att lyssna till sina medarbetare är ett kraftfullt ocheffektivt verktyg för att transformera styra sin organisation. Och dinamedarbetare längtar efter feedback. Oavsett om den är negativ eller positiv –de vill ha både och. Varför? Därför att alla vill förstå sina styrkor ochsvagheter och hur de kan utvecklas och prestera bättre. Att bli lyssnad tillfår medarbetarna att känna sig värdefulla.

Det bästa av allt – feedback går båda vägarna så du kommer att lära dig från dina medarbetare och de från dig. Vilket är ytterligare en viktig anledning till att ta det de säger på allvar. Medarbetarfeedback gör en stor inverkan på engagemanget. Chefer som ger lite eller ingen feedback misslyckas att skapa engagemang inom 98 % av deras personalstyrka. Så medarbetarnas röst är kritisk för verksamheten.

Det finns många fördelar. Här har vi listat de 10 viktigaste:

1. Du motiverar medarbetare att prestera bättre

Arbetet blir mer meningsfullt om du själv har varit med och satt agendan. Organisationer som lyckas skapa en positiv feedback-kultur, där medarbetare ges möjlighet att kontinuerligt ge feedback, är mer produktiva och framgångsrika. Och typ av feedback spelar roll. Chefer som fokuserar på styrkor hos medarbetarna får mer sannolikt leda aktiva och engagerade medarbetare jämfört med chefer som fokuserar på svagheter.

2. Du attraherar och behåller talanger

Genom att ge dina talanger en röst och är uppmärksam på deras feedback, kommer du att kunna behålla dem längre, i rätt typ av roll. En konsistent feedback-kultur får dina talanger att växa inom organisationen, och gör det enklare för dig att förstå deras värderingar och drivkrafter.

Vi ser det hela tiden inom Questback. De organisationer som jobbar strategiskt med medarbetar-feedback ser en dramatisk minskning i personalomsättningen, ofta upp till 10 % på ett år. Effekten är svindlande – från minskade rekryteringskostnader till produktivitet.

En annan positiv effekt är att antalet frånvarodagar per år minskar i organisationer som infört en 360-graders uppföljning eller kontinuerlig feedback. Speciellt från dina mest talangfulla medarbetare som förstår var de befinner sig i sin karriärstege.

3. Du hittar företagets utmaningar och oupptäckta problem snabbare

 Du kan vara proaktiv eftersom du snabbare kan förutse vad som kommer härnäst. Du kan förutse vilka avdelningar som kommer ha stora personalomsättningar. Kommentarer och feedback uppmärksammar dig tidigt på frågor som kan påverka engagemanget, så att du kan göra något åt dem innan de blir kostsamma problem.

Tänk dig ett företag som inför en puls-feedback lösning och ser att en nyligen genomförd strukturell förändring har orsakat missnöjda medarbetare. En medarbetare i samma undersökning, som annars inte skulle kunna gjort sin röst hörd, skickar in ett förslag som inte bara snabbt löser problemet, men också leder till ökad produktivitet och engagemang.

Detta är styrkan i medarbetarfeedback. Varje företag har oupptäckta problem, och lösningar finns ofta inom den egna organisationen, en feedback lösning kan hjälpa till att hitta. Transformation kan därmed ske konstant.

4. Du driver på innovationskraften och utvecklar bättre produkter

Genom att genomföra kampanjer för att lyssna på medarbetare med riktade frågor i korta puls-mätningar, kan du tillsammans skapa mer kreativa idéer för att förbättra dina affärer. Som Steve Jobs sa en gång ”Kreativitet är att koppla ihop saker”. Och ju fler människor du kan koppla ihop, desto mer innovativa idéer.

En integrerad lösning för feedback i realtid innebär att företagets utmaningar – inom organisationen eller relaterat till era produkter och tjänster kommer att hittas mycket fortare. Du spar inte bara tid, utan också en hel del huvudvärk på vägen. Via din organisation får du förslag på förbättringar som du kan agera på för att förbättra produkter och processer – och i förlängningen dina affärer.

5. Dina förändringar kan införas smidigare

Förändring är oundvikliga I alla organisationer, men sättet de införs på behöver inte vara negativt eller störande. Din personalstyrka blir mer öppen till förändringar när de diskuteras offentligt, när medarbetare kan ge sin vy, lyfta fram sina farhågor och lyssnas till. Att införa en feedback kultur demonstrerar för medarbetarna att de är viktiga för förändringsprocessen.

6. Din lönsamhet ökar

Du kommer att få större framgång med mer engagerade medarbetare. Människor bryr sig mer om företagets framgång när de arbetar för ett företag de vet bryr sig om dem. Nivån på medarbetarengagemanget är en förutsägelse för företagets lönsamhet.

Det är billigare att behålla (och engagera) dina befintliga anställda än att anställa nya. Feedback system är inte dyra i dagens online värld. Välj inte dyra och resurskrävande årliga medarbetarundersökningar – välj puls eller ”always-on” undersökningar som är relevanta och billigare och väldigt enkelt att genomföra och kommer att återbetala sig.

7. Din kundnöjdhet ökar

Din kundservice kommer att se en direkt förbättring. Företaget Morrison Talent Management t ex ökade sin kundnöjdhet med 1 % för varje 2 % ökning i medarbetarengagemanget. Denna trend står sig i alla typer av branscher och affärskategorier. Det är en vedertagen sanning att bakom varje nöjd kund sår en glad medarbetare.

8. Du lyfter dina team och inspirerar till ledarskap

Problem med uppskattning, där medarbetare känner sig undervärderade blir historia. När medarbetare kan berätta för dig hur de mår och du kan berätta vad du tycker, känner människor sig bättre. Där finns mer förtroende. Denna typ av två-vägs relation mellan medarbetare, chefer och ledning skapar företag med medarbetare som mår och presterar bättre.

I en kultur av medarbetarfeedback agerar chefer mer som mentorer än chefer. De coachar och hjälper istället för att klaga och styra i detalj. Detta skapar en positiv ledarpsykologi och en miljö som fostrar innovation och ett djupare engagemang.

9. Du vet var du står

Många företag, som t ex Google, låter sina medarbetare gradera sina chefer och arbetsprocesser. Denna gradering kan vara anonym eller publik. Detta innebär att ledare löpande kan se hur de presterar och hur medarbetarna uppfattar ledningsprocessen. Den nya generationens medarbetare är mer uppkopplade och vana vid graderingar, vilket kan kännas skrämmande – men det är bättre för företaget att ligga steget före och be om en åsikt direkt.

10. Din eNPS ökar

Din medarbetare Net Promotor Score (eNPS) ökar när du gör medarbetarfeedback till en vana. eNPS är en variant på kund NPS där man istället för att fråga om du skulle rekommendera företaget/produkten till en vän, så frågar man helt enkelt om du skulle rekommendera en vän att arbeta på företaget. En studie visade att engagerade medarbetare hade 37 % eNPS jämfört med endast 10 % för mindre engagerade team.

Dags att bli seriös?

Feedback behöver inte vara obekvämt och svårt att hantera. Att implementera en holistisk, integrerad, realtidslösning för feedback kommer ge din verksamhet stora fördelar.

Att lyssna till och svara på medarbetarnas röst (voice of the employee) är vital för ett modernt företags affärer. Det kan ge dig den ackumulerade, strategiska fördelen som lyfter allt.

Har ditt företag en kultur som främjar feedback? Vilka verktyg och teknologier använder ni? Kolla in oss på Linkedin och ge oss din feedback. Eller läs mer om medarbetarinsikt här.

Whitepaper

Din guide till bättre kundfeedback

Vi berättar hur du kan göra smartare undersökningar och få lojalare kunder