Blogg | Engagera medarbetarna med ett Voice of the Employee program

Published 14.01.2016 Ulrika Lindsjöö

Employee Engagement Feedback & Evaluation
Engagera medarbetarna med ett Voice of the Employee program

Att rekrytera de bästa medarbetarna är idag svårare än någonsin. Men ett program där du systematiskt lyssnar till dina medarbetare,det som på engelska kallas ”Voice of the Employee”, ger dig ett kraftfulltverktyg för att engagera medarbetare och behålla dina bästa talanger, men även attrahera nya.

En lösning för Voice of the Employee (VoE) gör det möjligt att enkelt samla in, hantera och agera på feedback från medarbetare. Denna feedback omfattar vanligen hur nöjd man är på jobbet men även idéer för nya tjänster och produkter och förslag på förbättringar inom organisationen. Med en VoE lösning kan du mäta motivation, hur involverade medarbetarna är och graden av produktivitet. Och allt detta påverkar medarbetarnas engagemang.

Nöjda medarbetare leder direkt till nöjdare och lojalare kunder och ökade intäkter. Inte nog med det – nöjda och engagerade medarbetare betyder även lägre personalomsättning och högre kvalitet på företagets produkter.

Enligt en undersökning från CareerBuilder, är 59 % av ett företags medarbetare generellt nöjda med sitt jobb, men 21 % funderar på att byta arbete inom ett år. Så hur kan du använda en VoE lösning för att säkerställa att dina bästa medarbetare stannar kvar och samtidigt attrahera nya?

Upptäck brister snabbt och agera på verkliga insikter

Med ett undersökningsresultat i handen kan du snabbt upptäcka vad som fungerar och vad som inte fungerar på arbetsplatsen. Du kan spåra förbättringar och försämringar över tid. Dessutom så vet de anställda ofta mer än sina chefer om hur saker och ting fungerar. Att samla in feedback från medarbetare ger ledningen verkliga insikter att agera på – samtidigt som medarbetarna känner sig hörda.

Om du arbetar med s k 360° undersökningar kan du jämföra en medarbetares självuppskattning med feedback från närmsta chef och kollegor. Du kan identifiera områden där medarbetaren inte är medveten om sina egna styrkor och svagheter och erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter.

Stärk ert varumärke som arbetsgivare

Starka varumärken tenderar att attrahera de bästa talangerna. Att samla in feedback och analysera det regelbundet kan hjälpa er att stärka ert varumärke som arbetsgivare (Employer Brand).

Tänk också på att dina medarbetare pratar med vänner och familj om sina erfarenheter på jobbet, och genom medarbetarnas feedback får du samtidigt en bild av hur ert företag uppfattas externt.

Skapa en känsla av trygghet i organisationen

Ett stort engagemang hos dina medarbetare skapar en bättre miljö för att attrahera nya talanger – det blir som en positiv spiral. Diskussioner kring karriärutveckling är en viktig del i detta. I en studie gjord 2014 av Towers Watson framkom att även top-rankade medarbetare är oroliga för sin anställning. En trygg anställning rankas som en av de viktigaste anledningarna till att byta arbete. En kontinuerlig dialog kring karriärutveckling kan öka tryggheten, men endast 33 % av medarbetarna i studien uppger att deras chefer diskuterar karriärutveckling som en del av den kontinuerliga utvärderingen.

Att ge relevant feedback är ett område där chefer kan göra skillnad på hälsan i en organisation. Dessa diskussioner hjälper medarbetare att se hur de värderas och ger chefer en möjlighet att belöna medarbetares ansträngningar och insatser. Detta skapar en ökad känsla av trygghet i organisationen.

Sammanfattningsvis - att attrahera nya talanger startar alltid med att engagera de talanger du redan har. Så låt dina medarbetare göra sig hörda – det kommer att betala sig stort.

Har du funderingar eller kommentarer så finns vi på Linkedin eller Twitter. Vi ser fram emot att höra från dig!

Vill du se live hur en enterprise feedback plattform kan förbättra din arbetskultur och medarbetarnas engagemang så är du välkommen att läsa mer och registrera dig för en demo.

Want to see how Questback can work for your business?