Blogg | 3 saker som varje säljchef bör ha koll på

Published 27.11.2017

Sales Management
3 saker som varje säljchef bör ha koll på

Som säljchef har du ett stort ansvar. Du ansvarar för kundtillfredsställelse, utbildning av säljare och utveckling av kvaliteten på försäljningsprocesser. Alla dessa är direkt relaterade till det som allt handlar om i slutänden - försäljningsresultatet.

Utan information är det dock svårt att leda. Hur skall du kunna utveckla era försäljningsprocesser i rätt riktning, om du inte vet vad som sker på fältet? Det enklaste sättet att samla information om kvaliteten på säljprocessen är att ställa frågor till kunder och säljare: Vad är företaget bra på - och vad fungerar inte fullt så bra? Vilken typ av information lönar det sig att samla in? Vi har sammanställt tre huvudsakliga områden som en säljchef bör ha koll på.

Vad finns att lära av era mest framgångsrika säljare?

Alla människor har sina egna styrkor, som andra kan lära sig av. Detsamma gäller naturligtvis säljare. En del presterar löpande bra resultat medan det för andra kan vara en tuffare resa.

Som säljchef kan du dock hjälpa hela ditt team att lyckas. Det bästa sättet att göra detta är att ta reda på hur dina bästa säljare arbetar på fältet. Varför är deras säljbesök framgångsrika? Vad gör de annorlunda? När du vet svaren på dessa frågor, dela kunskapen med hela teamet. Då får alla möjligheten att lära sig best practice av toppsäljarna.

Ett absolut säkert recept för lyckade kundbesök är givetvis omöjligt att skapa, men med hjälp av den information du samlat in, är det lättare att leda ditt team i rätt riktning.

Hur klarar sig enskilda säljare på fältet?

Som chef är du säkert intresserad av att veta hur dina medarbetare klarar sig på fältet. Hur ska du annars kunna ge positiv feedback gällande säljarens framgång eller coacha på just de områden där de behöver lite mer stöd?

Ofta vill säljarna själva veta hur de lyckas i sitt arbete och hur deras prestationer jämförs med andra medarbetare i deras team. En säljtävling i kamratlig anda bidrar ofta till ökad arbetsmotivation.

Värdefull information som samlas in från kundmöten bör föras in i CRM-systemet, för att lättare kunna analysera och dela denna i teamet. På så sätt kommer det till nytta för alla berörda, inte bara för företagets ledning.

Vad tycker kunderna?

Sist, men inte minst; ta reda på vad nuvarande och potentiella kunder tycker och tänker om ert företag, och era produkter och tjänster. Vad tycker de fungerar bra? Vad behöver utvecklas? Med denna information som grund går det lättare att utveckla försäljningsprocessen i en mer kundorienterad riktning. Samtidigt får man värdefull feedback som stöd för produkt- och serviceutveckling.

Löpande feedback från kundbesöken möjliggör att man omedelbart kan agera, så att en potentiell affär som halkat av banan, fortfarande kan räddas. Varje vinst är ett steg mot ett bättre försäljningsresultat.

Vill du veta om hur man genom att mäta kundbesök, kan öka försäljningen och ge kunderna en ännu bättre upplevelser? Ladda ner vår guide Skapa vinnande säljteam

 

 

 

Ladda ner

Want to see how Questback can work for your business?