86% anser att organisationen behöver fokusera mer på kundservice.

På Questback har vi på nära håll märkt av hur frågor om kundupplevelse och kundlojalitet fått en allt större betydelse för konkurrenskraften hos företag. Vi ville ta reda på hur de som arbetar med kundtjänst, kundservice eller kundupplevelser själva upplever situationen. I januari 2017 genomförde vi en undersökning för att få svar på hur Kundservice utvecklats och prioriteras i svenska företag och organisationer.

Internationellt sett är Kundservice en klart prioriterad fråga. Forbes rapporterar till exempel att 72% av företagen säger att en förbättring av kundupplevelsen är deras högsta prioritet. Det är inte konstigt, då studier även visar att företag årligen förlorar mer än 62 miljarder dollar på grund av dålig kundservice. I Sverige har vi dock fortfarande ett förhållandevis lågt kundfokus i jämförelse med andra länder; enligt årets Sverigestudien låg kundrelaterade värderingar först på plats 35. Däremot har det skett en rejäl klättring sedan året innan, då det kom på plats 57.

Den synbara trenden styrks av resultatet i vår undersökning, där 80 kundtjänstansvariga från olika branscher deltagit. Bland annat svarade 61% att kundservice prioriteras högre idag än för tre år sedan och 86% av de tillfrågade anser att deras organisation behöver satsa mer på Kundservice inom de närmsta åren. I rapporten listas också några av de områden där man ser att de största behoven för framtiden ligger.

Här kan du läsa mer om 360 feedback. 

 

resource image
Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Do you want to create a superb customer journey? Gain a competitive advantage, enjoy greater profitability and deliver a superior customer experience? Download our new whitepaper now!