Questback pan-europeiska undersökning bland ledande befattningar inom HR på större företag. Resultatet av undersökningen har vi sammanställt i en rapport där du bland annat kan läsa om;

  • att de flesta företag insett att det är en konkurrensfördel att integrera feedback i beslutsfattandet
  • att trots detta gör 90% av företagen medarbetarundersökningar endast en gång/vartannat år och har inte förmågan att ta ett helhetsgrepp på feedback
  • hur chefer och ledare förhåller sig till medarbetarundersökningar
  • hur organisationer på effektivt sätt kan transformera sitt sätt att samla in, analysera och dela medarbetarfeedback och dra full nytta av kraften i den.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more