Webinarer | Attrahera rätt talanger, få igång dem i arbete och få dem att vilja stanna

1 av 4 nyanställda väljer att sluta under sitt första år på arbetsplatsen, vilket medför en kostnad motsvarande en årslön för att ersätta dem. Nyanställda är dessutom bara produktiva till omkring 50% efter sex månader på arbetsplatsen.

I kriget om talangerna gäller det att ligga i framkant för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Allt fler HR-avdelningar börjar se på medarbetarresan på samma sätt som företag ser på kundresan. Upplevelsen för medarbetaren måste vara smidig och friktionsfri, från början till slut. Att hitta nya vägar för att samla in och agera på feedback blir därför central.an behöver få igång dem snabbt och se till att de stannar.

Want to see how Questback can work for your business?