Measure your eNPS in 15min

This is a 15min webinar about how you could set up a correct eNPS survey. Our expert Tobias Rosefeld will walk you through this session!

Recorded on the 8th of March 2022.

Check out the recorded session here;

15 min – how to measure your eNPS

Testa Questback

Questback är en ledande lösning för kund och medarbetarfeedback som gör det enkelt att samla in, analysera och agera på insikter från kunder och medarbetare.

Lär dig mer om