Bakgrund

Bemannings- och rekryteringsbolaget Jurek har ett brett spann bland sina kunder, allt från ramavtal inom offentlig sektor till privata företag i alla storlekar. Gemensamt för hela kundbasen är att fokus ligger på att förstå kundernas situation genom att bygga och vårda en relation där de känner sig trygga att kontakta Jurek när behov uppstår. I linje med företagets strategiska mål att bygga verksamheten kring kundernas behov arbetar man med att ständigt förbättra och utveckla säljarnas kundkontakt genom att mäta, utvärdera och följa upp alla möten.  

Lösning

För att kunna bygga insikt utifrån ett strategiskt perspektiv krävs integration mellan utvärderingssystem och CRM – organisationens nav för all kundvård. Svaret blev feedback-lösningen Sales Pulse från Questback, utvecklad utifrån säljorganisationers behov av uppföljning. När säljaren ändrar ärendets status i CRM skickas automatiskt en kort utvärdering med noga utvalda frågor kopplade till kundens upplevelse.

Resultat

Jureks säljchefer ser Questbacks lösning som en värdefull tillgång för att följa upp säljarnas arbete utifrån kundernas feedback. Det skapar ett analysunderlag som, kombinerat med rena säljsiffror, ger insikt om varför man stänger en affär eller inte. Förutom de direkta vinsterna med förbättringsområden och riskanalys ser man ett långsiktigt värde med att integrera feedback och insikt på strategisk nivå. Genom att utveckla detta arbete kan Jurek vinna konkurrensfördelar i större sammanhang än på enskild säljarnivå.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more