Skip to content

Jurek

Sara Bisander
Resurser
Kundcase
Jurek

Jurek bakgrund

Bemannings- och rekryteringsbolaget Jurek har ett brett spann bland sina kunder, allt från ramavtal inom offentlig sektor till privata företag i alla storlekar. Gemensamt för hela kundbasen är att fokus ligger på att förstå kundernas situation genom att bygga och vårda en relation där de känner sig trygga att kontakta Jurek när behov uppstår. I linje med företagets strategiska mål att bygga verksamheten kring kundernas behov arbetar man med att ständigt förbättra och utveckla säljarnas kundkontakt genom att mäta, utvärdera och följa upp alla möten.  

Jurek lösning

För att kunna bygga insikt utifrån ett strategiskt perspektiv krävs integration mellan utvärderingssystem och CRM – organisationens nav för all kundvård. Svaret blev feedback-lösningen Sales Pulse från Questback, utvecklad utifrån säljorganisationers behov av uppföljning. När säljaren ändrar ärendets status i CRM skickas automatiskt en kort utvärdering med noga utvalda frågor kopplade till kundens upplevelse.

Jurek Resultat

Jureks säljchefer ser Questbacks lösning som en värdefull tillgång för att följa upp säljarnas arbete utifrån kundernas feedback. Det skapar ett analysunderlag som, kombinerat med rena säljsiffror, ger insikt om varför man stänger en affär eller inte. Förutom de direkta vinsterna med förbättringsområden och riskanalys ser man ett långsiktigt värde med att integrera feedback och insikt på strategisk nivå. Genom att utveckla detta arbete kan Jurek vinna konkurrensfördelar i större sammanhang än på enskild säljarnivå.

Fler kundcase

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många