SOS-Barnbyar jobbar för att främja familjer och barns välfärd genom att erbjuda ett mångsidigt stöd både i Finland och utomlands. När utvecklingschef Hannu Rusama kom till SOS-Barnbyar 2017 blev hans huvudsakliga mål att förbättra den databaserade mätbarheten av tjänsternas inverkan. Problemet var att det helt saknades verktyg för att mäta och undersöka effekterna av tjänsterna, och resultaten baserades på rena gissningar istället för på konkret data. Dessutom behövdes distinkta indikatorer som är möjliga att dela och distribuera i hela sektorn och inte bara inom den egna organisationen.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more