Det enda som är konstant är förändring. Trots det så är vi ganska dåliga på förändringsarbete, både i livet och i arbetet. Med tanke på att dagens organisationer behöver kunna förändras snabbt för att möta nya beteenden och behov krävs nya grepp i förändringsarbetet. Den stora utmaningen är att uppmuntra en organisationskultur som stöder förändring och att motivera medarbetarna att vara en del av den.

Någon som vet hur man lyckas med det är Andrew Cocks. Han är Assessment psykolog som specialiserat sig på organisationskultur och medarbetarengagemang. Han har 20 års erfarenhet av medarbetarforskning, och erbjuder sina tjänster som konsult åt Questback. Bland annat har han utvecklat den revolutionära CultureQuest-metoden och det flerfaldigt prisbelönta CultureQuest Parity D&I-bedömningssystemet. Här är hans bästa råd för hur du lyckas med ditt förändringsarbete.

Utmaningarna med förändringsarbete

Förändring är nödvändigt för att en organisation ska kunna överleva och bli framgångsrik, ändå är vi väldigt dåliga på det. Det beror på att vi inte tar de steg som behövs för att skapa en kultur som stöder förändringar. Vi missar dessutom att engagera medarbetarna i förändringen så att de blir en del av den.

Vi människor har ett behov av att passa in. Nya medarbetare börjar med att se sig omkring, lära sig hur saker och ting fungerar, och anpassar sig till arbetsplatsens beteendemönster och organisationskultur. Det här kan vara problematiskt för organisationen, inte minst om man strävar efter att vara agil och innovativ. När rädslan för att förändras bromsar utvecklingen behöver cheferna hitta bra sätt att locka ut medarbetarna ur sin komfortzon så att de känner sig motiverade att utmana beteendemönster. Teamet behöver uppmuntras till att våga låta sina personligheter och unika egenskaper blomma ut och bidra med nya idéer.

För att kunna sparka igång förändringsprocessen behöver du som ansvarar för förändringsarbetet svara på följande frågor:

  • Vilka beteendemönster finns det i organisationen?
  • Vad vill vi att människorna ska göra?
  • Hur uppmuntrar vi det beteendet?

Kulturella modeller kan vara ganska komplexa och svåra att få grepp om, därför bör förändringshantering främst koncentrera sig på människors beteende, för det är relativt enkelt att observera, mäta och förstå. Med rätt insikter kring beteendet går det att förändra så att organisationen kan utvecklas.

Förändringsarbete

Förändringsarbete – 5 steg för att lyckas 

Nyckeln till framgång är förståelsen att all förändring är beroende av människorna i organisationen. Det absolut viktigaste i förändringsarbetet är att motivera medarbetarna. Du behöver tänka bortom vinsterna för organisationen och lyfta fram konkreta fördelar med förändringen som gör varje medarbetares dagliga arbete bättre. Här är de fyra stegen för hur du lyckas.

 

  1. Studera den nuvarande kulturen och ta fram en plan. För att kunna förändra något måste man först förstå hur det ser ut i dag. Observera vilka beteenden och vilken kultur som finns i organisationen. Då får du klart för dig vad som behöver ändras.

 

  1. Få med alla på förändringsresan. För att kunna lyckas med förändringsprocessen behöver dina medarbetare förstå vad som förväntas av dem. Börja med dig själv: har du de resurser du behöver för att kunna hantera förändringen och stödja andra i den? Bli en förebild och skapa förtroende genom att leda via handling.

 

  1. Involvera alla. Det är en klassisk missuppfattning att förändring är någonting som styrs uppifrån. All lyckad förändring styrs på samtliga organisatoriska nivåer. Ska du engagera hela organisationen behöver du hitta sätt att involvera alla i den. När alla är delaktiga och känner sig inspirerade är de med och bidrar med initiativ och lösningar.

 

  1. Kommunicera och upprätthåll förändringen. Förändringar sker inte över en natt. Det är en lång process som kräver tålamod och uthållighet. Efter att den inledande entusiasmen börjat lägga sig är det viktigt att du fortsätter hålla alla uppdaterade om förändringsprocessen. Du behöver se till så att dina medarbetare har resurserna och motivationen att förbli engagerade under hela förändringsresan. Stäm av att alla känner till målen och förväntningarna, ta till vara på deras insikter och förslag, och kom ihåg att belöna framgångarna.

 

  1. Mät utvecklingen. För att lyckas med change management räcker det inte med att förstå vad som ska göras utan du behöver även följa upp utvecklingen. Ta pulsen på dina medarbetare och utnyttja enkätverktyg för att fånga upp hur förändringarna påverkar deras arbete samt för att få feedback på aktiviteterna som genomförs. På så sätt kan du säkerställa att förändringen genomförs i hela organisationen och att medarbetarna faktiskt trivs och är engagerade under tiden.

Involvera och engagera alla i organisationen, och de kommer att hjälpa dig att lyckas med ditt förändringsarbete.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.