Företag söker kontinuerligt efter sätt att förbättra sina produkter, tjänster och anställdas upplevelser i dagens snabbrörliga affärsmiljö. Ett viktigt verktyg för att uppnå målet är att ha en effektiv feedbacklösning. Men eftersom organisationer samlar in mer och mer känslig information från kunder och anställda har det blivit en hög prioritet att säkerställa att all insamlad data förblir säkert förvarad. I den här artikeln kommer vi att diskutera rollen för dataskydd i feedbacklösningar och hur Questback är engagerade i att erbjuda en säker plattform för att hantera era värdefulla insikter.

Varför är dataskyddet viktigt?

Ett genomtänkt dataskydd är avgörande när man implementerar en feedbacklösning för alla organisationer. Kundundersökningar, medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar – alla dessa aktiviteter kräver insamling av personlig eller konfidentiell information och personuppgifter som måste hanteras noggrant. Om man misslyckas med detta kan det leda till dryga böter enligt GDPR och förlorat förtroende bland intressenter, vilket kan få långvariga negativa effekter på varumärket.

Dessutom behöver allt fler företag en försäkran om att alla plattformar är uppdaterade med bästa praxis för att skydda känslig information mot obehörig åtkomst eller illvilliga attacker eftersom cyberhot utvecklas i en alarmerande takt globalt. Uttrycket “du är aldrig starkare än din svagaste länk” gäller verkligen för dataskydd.

Nyckelkomponenter i en säker feedbacklösning

En säker feedbacklösning bör omfatta flera kritiska element relaterade till dataskydd:

  • Efterlevnad av relevanta regelverk (bl.a. GDPR), Kryptering vid överföring och lagring, strikta åtkomstkontroller baserade på användarroller, Regelbundna revisioner. sårbarhetsbedömningar och incidenthanteringsplaner för potentiella överträdelser
  • Genom att proaktivt ta itu med dessa områden som en del av erbjudandet visar leverantörer att de på allvar kommer att skydda kundernas värdefulla insikter samtidigt som de kan dra nytta av fördelarna som erbjuds av sådana verktyg utan att äventyra integriteten och säkerhet.

1

Questbacks engagemang för dataskydd

På Questback förstår vi dataskyddets kritiska roll i att tillhandahålla en pålitlig och säker feedbacklösning. Vår plattform har utformats med strikta säkerhetsåtgärder för att skydda kunders insamlade information under varje steg:

Efterlevnad: Vi följer internationella integritetsstandarder som GDPR.

Kryptering: All data som överförs via vår plattform är krypterad med hög branschstandard för krypteringsprotokoll.

Åtkomstkontroller: Rollbaserad åtkomst säkerställer att endast behörig personal kan visa eller ändra känslig information.

Incidenthanteringsplan: I händelse av intrång eller hot har vi etablerade processer för omedelbar åtgärd och kommunikation med berörda parter.

Vår dataskyddspraxis och säkerhet är i nivå med de största företagen som följer de mest strikta kraven. Vi är mycket stolta över detta och säkerställer att vi framtidsäkrar våra verksamheter så att vi alltid ligger ett steg före.

resource image
Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!