Skip to content

5 fördelar med att göra en medarbetarundersökning

Elias Axelsson Björklund
Blogg
5 minuter lästid
Employee Experience
5 fördelar med att göra en medarbetarundersökning

5 fördelar med att göra en medarbetarundersökning

Hur nöjda och engagerade är dina medarbetare? Om du inte kan ge ett tydligt och faktabaserat svar på den frågan är det hög tid att du gör en medarbetarundersökning. Utan feedback kan du inte att utveckla verksamheten och nå nya framgångar. När du gör en medarbetarundersökning får du viktiga insikter som hjälper dig att förbättra allt från engagemang och arbetsmiljö till ditt varumärke och slutresultatet.

Det finns massor med fördelar med att göra medarbetarundersökningar. Här är fem fördelar:

1. En medarbetarundersökning skapar engagemang

Alla företag vill ha engagerade medarbetare. Inte så konstigt med tanke på att undersökningar visar att engagerade anställda är mer produktiva och presterar med högre kvalitet, att de skapar nöjdare kunder, har lägre sjukfrånvaro, är lojala och stannar längre i organisationen, samt att de agerar som varumärkesambassadörer. Enligt Gallup har företagen med ett högt medarbetarengagemang 21 % högre produktivitet och 22 % högre vinst än de företag som har lågt medarbetarengagemanget. Tyvärr visar vidare undersökningar från Gallup att endast 16 % är engagerade på jobbet.

Hur skapar du då engagemang hos dina medarbetare? Jo, genom god kommunikation där du som arbetsgivare lyssnar och visar att dina anställdas åsikter är värdefulla; genom att skapa möjligheter till inflytande och påverkan; genom att lära känna dina anställda och visa intresse för deras åsikter samt genom att ta till vara på deras feedback. Allt det lyckas du med på en och samma gång när du gör en medarbetarundersökning.

2. En medarbetarundersökning hjälper till att förbättra arbetsmiljön

Hur mår din personal egentligen och varför mår den som den mår? Dras du med en hög sjukfrånvaro, eller ännu värre, en hög sjuknärvaro (en medarbetare som inte mår bra på jobbet kan prestera så lite som 25 % av sin förmåga) kan det ha förödande negativa effekter på både resultat och personalomsättning. När arbetsmiljön är bra mår alla bra, trivs och gör sitt bästa. Det bästa sättet att identifiera och snabbt åtgärda de arbetsmiljöproblem som får dina anställda att ligga i sjuksängen (eller att byta jobb) är att lyssna på dina medarbetare. De vet vad som bör förbättras och hur. Ge dem en röst via en medarbetarundersökning och deras feedback hjälper dig att skapa en frisk arbetsplats.

3. En medarbetarundersökning hjälper alla att jobba mot samma mål

Vad hjälper det att ha friska och engagerade medarbetare om de inte strävar åt samma håll? För att du ska kunna nå framgång behöver du ha en lyckad målstyrning där dina anställda och team förstår, känner engagemang för och efterlever ditt företags strategier och mål. För att uppnå det behöver du skapa en öppen och transparent miljö där alla kan göra sig hörda och kommunikationen flyter åt båda håll. Med en medarbetarundersökning kan du få en klar bild av vad som sker ute i verksamheten och om så behövs utföra de åtgärder som skapar harmoni mellan verksamhetens strategi och verkligheten.

4. En medarbetarundersökning skapar bättre ledare

En annan faktor som skapar engagemang är gott ledarskap. Dina ledare behöver effektiv och löpande feedback för att kunna motivera, uppmuntra och leda alla mot samma mål. Det är så de utvecklas och blir bättre på sitt jobb. Det finns dock några problem med sanningsenlig feedback. I den dagliga verksamheten är direkt kommunikation ansikte mot ansikte den vanligaste kanalen att ge feedback till sin chef, och många medarbetare vågar inte ta upp det de ser som problem under så personliga omständigheter. Med risken att problemen bara växer och blir värre. Med en löpande återkoppling via medarbetareundersökningar får dina chefer insikt i vad som fungerar och vad som behöver åtgärdas. Det är då de når sin fulla potential och kan leda personalen till produktivitet och framgång.

5. En medarbetarundersökning kan locka nya talanger

I dagens kunskapssamhälle är kompetens högt eftertraktad och arbetsgivarna slåss om talangerna. Det räcker inte med att erbjuda enbart ett bra jobb; vill du locka talanger måste du erbjuda en bra arbetsplats och kultur. Vet du vad det är som får dina nuvarande medarbetare att trivas hos dig? Inte? Fråga dem med en medarbetarundersökning! De styrkor som de berättar att du har som arbetsgivare kan du sedan lyfta fram i ditt employer brand och locka till dig de talanger som kan hjälpa dig till nya framgångar.

Vad som är viktigt att komma ihåg när du gör medarbetarundersökningar är att feedback är en färskvara. Om du bara nöjer dig med en årlig medarbetarundersökning baserad på enkla enkäter får du förmodligen inte de insikter du behöver för att förbättra verksamheten, och du får dem så sent att de problem undersökningen lyfter fram redan har fått din personal att tappa lusten. Ett bra sätt att mäta huruvida era medarbetare trivs är genom en eNPS-undersökning. eNPS står för Employee Net Promoter Score och undersökningen går ut på att fråga era medarbetare hur sannolikt det är att de skulle rekommendera er som arbetsplats till en familjemedlem eller vän med ett svar mellan 1-10 där 10 är mycket sannolikt och 1 är väldigt osannolikt.

Questbacks medarbetarundersökningar ger dig möjlighet att få de svar du behöver, när du behöver dem. Med djupare analyser ger du din personal möjlighet att påverka, bidra och känna engagemang. När du tar till vara på deras insikter tar de dig längre än någonsin.

Här kan du läsa mer om medarbetarundersökningar.

Whitepaper

33 drivkrafter till ett högt medarbetarengagemang

I detta whitepaper hittar du 33 handfasta tips om vad du kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din arbetsplats.

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många