Skip to content

Yrityskulttuurin kehittäminen alkaa työntekijöiden palautteesta

Elias Axelsson Björklund
Blogi
3 minuuttia lukemista
Employee Experience
Yrityskulttuurin kehittäminen alkaa työntekijöiden palautteesta

Yrityskulttuuri on organisaation kaiken toiminnan perusta. Se vaikuttaa kaikkeen päätöksentekoon ja viime kädessä myös strategian menestymiseen tai epäonnistumiseen. Työntekijöiden suhtautuminen organisaation yrityskulttuuriin vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen, motivaatioon, ja heidän säilyttämiseen yrityksessä. Silti jokainen yrityskulttuuri on ainutlaatuinen. Miten siis varmistat, että sinun yrityksesi kulttuuri tukee tavoitteitasi?

Kun on kyse työntekijöiden sitouttamisesta, tehokkaan yrityskulttuurin täytyy alkaa johtoportaasta. Johtajien ja esimiesten käytös vaikuttaa kriittisesti yrityskulttuurin sisältöön. Seuraako tämä käytös niitä arvoja, joista yrityksesi haluaa olla tunnettu, ja takaako se, että jokainen työntekijä ymmärtää, mitä heiltä vaaditaan heidän tekemisissään ja työtavoissaan?

 

TEHOKKAAN YRITYSKULTTUURIN LUOMINEN

Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, mutta organisaatiosta riippumatta tehokas yrityskulttuuri sisältää yleensä neljä avainelementtiä:

  1. Työntekijöiden vahva sitoutuminen, motivoituneena ja yrityksen strategian linjauksen mukaisesti
  2. Tyytyväiset asiakkaat
  3. Taloudellisesti menestyvä yritys
  4. Vankka yhtenäisyys ja rehellisyys koko yrityksessä – kaikki työntekijät tietävät, miten käyttäytyä eettisesti yrityksen arvojen linjauksen mukaisesti.

Tehokkaan yrityskulttuurin luominen on kolmivaiheinen prosessi:

  • Ymmärrä, missä kohtaa yrityksesi kulttuuri on tällä hetkellä
  • Kartoita yllämainitut neljä strategiaa, jotta tiedät, missä tarvitset kehitystä
  • Pane alkuun toimintasuunnitelma muutoksen toteuttamiseksi, ennen kun mittaat sen tehokkuutta.

 

1. VAIHE: MITTAUS

Ajattele mittausvaiheesta samalla tavalla kun vuosittaisesta lääkärintarkastuksesta. Sinun täytyy perustaa mittaus työntekijöiden palautteeseen, ja mennä syvemmälle kuin esimerkiksi perinteiset työntekijöiden tyytyväisyyskyselyt, jotta näet, mitä työntekijäsi ajattelevat yrityksen kulttuurista. Millä tavalla esimerkiksi yrityksesi johtajat ja heidän käytös ovat samalla linjalla yrityksen strategian ja arvojen kanssa? Täytyy muistaa, että yrityskulttuuri saattaa suurissa kansainvälisissä organisaatioissa olla erilainen eri osastojen ja maiden välillä.

Positiivisen vuorovaikutusympäristön luominen palautteen antamisen ympärille auttaa työntekijöitä kasvattamaan motivaatiota, ja antaa kaikille sanastoa, jota voidaan käyttää yrityskulttuurista puhuessa. Samalla luodaan ilmapiiri, missä työntekijä ymmärtää roolinsa muutoksen aikaansaamisessa, ja tehostetaan työntekijän motivaatiota. 

Jotta voit varmistua mittausten onnistuvan, varmista, että käyttämäsi työkalutne ovat helppokäyttöisiä ja helposti ymmärrettävissä, ja tämän lisäksi tarpeeksi joustavia, jotta kehitystä voidaan mitata ajan myötä. Tarjoa esimerkiksi työntekijöille sarja väittämiä liittyen johtajuuteen, ja pyydä heitä arvioimaan johtajien käytösten vaikutusta liukuvan asteikon avulla.

 

2. VAIHE: KARTOITA TILANTEESI

Mittausvaiheen lopussa sinulla pitäisi olla käsitys yrityksen kokonaisvaltaisesta kulttuurista. Onko se kontrolloiva, luova, kilpailuhenkinen vai yhteistoiminnallinen ympäristö?

Kun sinulla on tilannekatsaus yrityskulttuurista, voit nähdä, missä kohtaa yrityksesi on menossa – ja voit suunnitella matkaasi eteenpäin. Tämä vaihtelee eri yritystyyppien välillä – esimerkiksi pankilla on luonnollisesti eri yrityskulttuuri kuin nuorella startup-yrityksellä. Palauteprosessi yhdistää yrityskulttuurin strategiaan, jolloin se vahvistaa huomattavasti yrityskulttuurin merkitystä koko yrityksen toiminnassa.

 

3. VAIHE: KATSE ETEENPÄIN

Mittauksen ja tilanteen kartoittamisen perusteella yrityksesi pitäisi kyetä tunnistamaan muutosta vaativat osa-alueet. Missä ovat aukot strategian ja todellisuuden välissä? Miten nämä aukot voidaan kuroa umpeen? Mitkä asiat toimivat hyvin tietyillä osa-alueilla, ja miten nämä käytännöt voidaan laajentaa muualle?

Kun organisaatio on vastuussa omista tuloksistaan, se takaa, että halutut parannukset keskittyvät organisaation omiin tarpeisiin, ja että ne voidaan sopeuttaa budjetin ja päämäärän mukaisesti. Tulokset voidaan integroida ja verrata muihin suoritusmittareihin, kuten työntekijöiden sitoutumiseen, asiakastyytyväisyyteen ja brändin maineeseen.

 

Yrityskulttuuri on yrityksesi todellinen voimavara, ja olennainen osa yrityksen DNA:ta. Siksi sinun täytyy varmistaa, että ymmärrät yrityksesi kulttuurin tämänhetkistä tilannetta, ja miten sitä voidaan parantaa, jos haluat sen varmistavan yrityksesi menestyksen ja tehostavan työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä.  

 

Jos haluat lukea lisää yrityskulttuurista ja työntekijöiden palautteiden mittaamisesta, lataa alta maksuton oppaamme!

 

Kirjoittajasta

 Alex Wilke

Alex Wilke HR Domain Expert

Alexilla on yli 17 vuoden kokemus “Voice of the Employee” ja “Voice of the Customer” -ohjelmista – pääosin suurissa kansainvälisissä viestintä- ja finanssialan yrityksissä. 90-luvun puolestavälistä alkaen Alex on työskennellyt verkkotutkimuksien parissa ja johtanut satoja työntekijöiden tyytyväisyyskyselyprojekteja. Alexilla on vankka käsitys yritysten kohtaamista haasteista; ei pelkästään silloin, kun on kyse tietojen keräämisestä, mutta myös silloin, kun yritysten täytyy luoda kestävät ja tehokkaat toimintasuunnitelmat, ja saada vuosittaiset työntekijöiden sitoutumiseen liittyvät strategiat seuraavalle tasolle. Alex on ollut mukana luomassa useita sisältöjä nettisivuillemme. Hän on lisäksi vaikuttanut Questbackin strategian kehittämisessä ja ollut varmistamassa, että alustamme tarjoaa huippuratkaisuja ja parasta mahdollista arvoa asiakkaillemme.

 

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama