Skip to content

Hyvä henkilöstökokemus = työhönsä sitoutunut henkilökunta?

Jukka Nupponen
Blogi
2 minuuttia lukemista
Employee Experience
Hyvä henkilöstökokemus = työhönsä sitoutunut henkilökunta?

Hyvä henkilöstökokemus on keskeistä työntekijän sitoutumisen kannalta, mutta hyvä työtyytyväisyys ei silti ole tae sitoutumisesta.

Sitoutumatonkin työntekijä voi näet olla työssään erinomaisen onnellinen: työkaverit ovat mukavia, palkka ok, pomokaan ei huono. Onnellisuus on eittämättä tärkeä osa erinomaista henkilöstökokemusta, mutta se ei vielä tuo yritykselle liiketoiminnallista lisäarvoa, jos työntekijä ei ole sitoutunut yrityksen yhteiseen tekemiseen vaan toteuttaa omaa agendaansa.

Tutkimusten mukaan työntekijöistä yleensä noin 30% on vahvasti sitoutuneita työhönsä, kun  taas 18% kertoo avoimesti motivaation puutteesta sekä sitoutumattomuudesta yhteisiin tavoitteisiin.

Suurin osa putoaa näiden kahden ääripään väliin. Nämä ovat hyvällä tai huonolla johtamisella nostettavissa sitoutuneiksi, tai menetettävissä sitoutumattomiksi.

Sitoutunutta henkilöstöä tavoittelevan toimitusjohtajan työkalupakkiin kuuluvat johdonmukainen strategiatyö sekä henkilöstökokemukseen panostaminen

Henkilöstökokemukseen panostaminen vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen, ja sitoutunut työntekijä luo kilpailuetua: PWC:n tutkimuksen mukaan työhönsä sitoutuneet työntekijät ovat 50% tuotteliaampia kuin sitoutumattomat kollegansa ja irtisanoutuvat 87% epätodennäköisemmin.

Sitoutumaton työntekijä puolestaan on sekä tehoton, että tuottamaton resurssi, joka käy ennen pitkää yritykselle taakaksi.

Strategian on oltava selkeä ollakseen sitouttava

Pelkkä loistava henkilöstökokemus ei silti riitä, jos yhteiset tavoitteet ovat levällään. Yritystoiminnassa kaikki lähtee liikkeelle strategiasta, mutta epäselvään strategiaan on vaikea sitoutua. Lopputuloksena yrityksessä saatetaan tehdä asioita oikealla tavalla, mutta väärään suuntaan: kun muu porukka marssii yhteisessä rintamassa ja yksi tästä joukosta poikkeaa, saattaa se sekoittaa myös muiden tekemistä.

Toimitusjohtajan ensimmäinen tehtävä tällaisessa tilanteessa on selvittää, onko strategia ylipäätään ymmärretty ja kokevatko työntekijät strategian omakseen. Tärkeää on myös kysyä millaisena strategia näyttäytyy asiakkaan silmin – jos asiakkaan näkemys on hyvin erilainen kuin pitäisi, on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

 Yksi tyypillisimpiä ongelmia on, että erilaiset toimintamallit kyllä jalkautuvat, mutta strategia jää hähmäiseksi. Siksi tätäkin asiaa on hyvä seurata ja mitata.

Hyvä henkilöstökokemus ei siis tarkoita automaattisesti sitoutunutta henkilökuntaa, mutta siihen panostaminen on sitoutumisen kannalta tärkeää. Tämän tueksi tarvitaan strategiatyötä sekä hyvää henkilöstöjohtamista.

________

Lue lisää aiheesta ilmaisesta yrityspäättäjille suunnatusta HR-oppaastamme:

Varmista kasvu ja taistele talenteista!

Whitepaper

Varmista kasvu ja taistele talenteista

Kilpailu huippuosaajista käy kuumana ja “war for talent” on monelle yritysjohtajalle tuttu käsite. Kuinka houkutella näitä huippuosaajia ja ennen kaikkea kuinka pitää heidät talossa?

Lisää artikkeleita tästä aiheesta

Ota yhteyttä

Questback Kansainvälinen Questback Suomi Questback Benelux Questback Norja Questback Ruotsi Questback Saksa

Kansainvälinen

Tuki sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Suomi

Tuki sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Tuki sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Tuki:  +47 21 02 70 70
Myynti:  +31 61 66 97 463

Norja

Tuki sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Tuki:  +47 21 02 70 80
Myynti:  +47 21 02 70 70

Ruotsi

Tuki sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Tuki:  +468 440 88 21
Myynti:  +468 440 88 00

Saksa

Tuki sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Monien luottama