Handelsbanken är en kundfokuserad bank som bygger på goda kontakter och extremt bra rådgivningstjänster. Vad kunderna tycker tas på stort allvar och Pirjetta, som är Kommunikationschef i Finland, ville ha ett mer direkt verktyg för att ta in kundernas åsikter. Tidigare har man utgått från en årlig undersökning som outsourcats till en extern part, och den har visat på en god kundtillfredsställelse, men vad som saknades i feedbacken från kunderna var en mer djupgående och direkt information från kunderna.