Skip to content

Handelsbanken

Elias Axelsson Björklund
Resurser
Kundcase
Handelsbanken

Handelsbanken är en kundfokuserad bank som bygger på goda kontakter och extremt bra rådgivningstjänster. Vad kunderna tycker tas på stort allvar och Pirjetta, som är Kommunikationschef i Finland, ville ha ett mer direkt verktyg för att ta in kundernas åsikter. Tidigare har man utgått från en årlig undersökning som outsourcats till en extern part, och den har visat på en god kundtillfredsställelse, men vad som saknades i feedbacken från kunderna var en mer djupgående och direkt information från kunderna.

Fler kundcase

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många