Handelsbanken är en kundfokuserad bank som bygger på goda kontakter och extremt bra rådgivningstjänster. Vad kunderna tycker tas på stort allvar och Pirjetta, som är Kommunikationschef i Finland, ville ha ett mer direkt verktyg för att ta in kundernas åsikter. Tidigare har man utgått från en årlig undersökning som outsourcats till en extern part, och den har visat på en god kundtillfredsställelse, men vad som saknades i feedbacken från kunderna var en mer djupgående och direkt information från kunderna.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more