Scania är ett globalt företag med verksamhet i ett stort antal länder världen över. All verksamhet bedrivs inom ramen för ”The Scania Way” som beskriver kärnvärden, prioriteringar principer för verksamheten och ledarskap. Ett av kärnvärdena är ”Respekt för individen” och Säkerhet, arbetsmiljö och miljö” har högsta prioritet.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more