Scania är ett globalt företag med verksamhet i ett stort antal länder världen över. All verksamhet bedrivs inom ramen för ”The Scania Way” som beskriver kärnvärden, prioriteringar principer för verksamheten och ledarskap. Ett av kärnvärdena är ”Respekt för individen” och Säkerhet, arbetsmiljö och miljö” har högsta prioritet.

Här kan du läsa mer om medarbetarundersökningar.

Whitepaper

MEDARBETAREN OCH HÅLLBARHETEN I FOKUS FÖR SCANIA