Hur du mäter kundupplevelser

GUIDER | Hur du mäter kundupplevelser

Ladda ned Questbacks eBook ”Världen enligt din kund” och få tips på hur du hanterar och utvärderar kundupplevelsen.

En bra kundupplevelse innehåller flera kontaktpunkter som påverkar hur positivt inställd kunden är att köpa era produkter och viljan att rekommendera produkten till andra. De flesta kunder är beredda att betala mer för en positiv upplevelse, vilket kan skilja ditt företags produkter och tjänster från konkurrenternas. I denna handbok visar vi hur du kan mäta kundupplevelse och får djupare insikt om era kunder.

  • Vad är kundupplevelse och hur kan den mätas?
  • En nöjd kund är en lojal kund
  • 4 steg för att hantera och utvärdera kundupplevelsen
  • Fördelarna med att mäta kundupplevelsen