Skip to content

Framtiden för din feedback lösning

Elias Axelsson Björklund
Elias jobbar som Marketing Project Manager på Questback och gillar att skriva om Customer och Employee Experience. Han är även talcoach för TEDxStockholm där han hjälper lokala idéer att få global spridning.
Blogg
3 minuter lästid
Enkäter Questback
Framtiden för din feedback lösning

I takt med att tekniken utvecklas förändras också metoderna för att samla in insikter från kunder och anställda, en feedback lösning är avgörande i dagens snabba affärsmiljö. Genom att utforska framtidens feedbacktrender kan företag behålla konkurrensfördelar för att löpande ligga steget före. Den här artikeln utforskar framtidens feedbacktrender.

Feedback lösning som får effekt i realtid

En viktig trend som vi förväntar oss att se mer av är realtidsfeedback. Dagens moderna verktyg gör det möjligt för organisationer att samla in omedelbar och aktivera åtgärder omedelbart istället för att vänta dagar eller veckor på enkätresultatet. Med snabbare åtkomst till data kan företag fatta snabbare beslut baserat på faktiska kundupplevelser och anställdas engagemang.

Questbacks plattform erbjuder redan realtidsanalyser som låter klienter mäta nöjdhet och analysera kommunikationsmönster inom projekt eller avdelningar.  Notifieringsmail och API som skickar information till kundens CRM skickar möjliggör omedelbar respons. Läs mer om effektiv feedback.

AI och maskininlärning

Artificiell intelligens och maskininlärning kommer att revolutionera många aspekter av framtidens företag – inklusive feedbacklösningar. Genom att införliva AI-drivna tekniker i feedbacklösningen kan leverantörer som Questback effektivisera dataanalysprocesser samtidigt som de genererar konkreta insikter i stor skala.

Att införliva prediktiva analytiska tekniker i kundnöjdhetsmätning modeller gör att organisationer bättre förstår potentiella problem innan de uppstår. Det gör det möjligt att proaktivt ta itu med problem som påverkar den övergripande nöjdhetsnivån, snarare än att reagera efteråt när negativa konsekvenser redan har manifesterats.

Personalisering genom datasegmentering

Datasegmentering är avgörande för att förstå olika intressenters unika behov. Att analysera demografisk information som åldersgrupp och platspreferenser, bland annat, är avgörande för att förstå vad som driver vissa beteenden inom specifika populationer. När personalisering blir allt viktigare förutspår vi att företag kommer att investera kraftigt i verktyg som gör det möjligt för dem att segmentera data effektivt. Questbacks feedback lösning stöder redan denna trend genom att erbjuda kvalificerade segmenteringsfunktioner anpassade för att möta kundernas behov.

Ökningen av mobil feedback

Med den snabba ökningen av smarta telefoner över hela världen är mobila feedback lösningar avgörande för att nå högt ställda mål inom kund- och medarbetarupplevelse. Företag måste löpande anpassa sin enkätdesign och distributionsmetoder för att ligga steget före.

Sammanfattningsvis formas framtiden för en feedback lösning av realtidsanalys, AI- och maskininlärningsintegration, personalisering genom datasegmentering och mobil feedback. Genom att ligga steget före dessa trender och kontinuerligt anpassa sig till det ständigt föränderliga affärslandskapet kan företag utnyttja kraften i feedback för att förbättra kund- och medarbetarupplevelser, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga och framgångsrika på lång sikt.

 

Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många