I takt med att tekniken utvecklas förändras också metoderna för att samla in insikter från kunder och anställda. I dagens snabba affärsmiljö är det avgörande för företag som vill behålla konkurrensfördelar att löpande ligga steget före. Den här artikeln utforskar framtidens feedbacktrender.

Feedback som får effekt i realtid

En viktig trend som vi förväntar oss att se mer av är realtidsfeedback. Dagens moderna verktyg gör det möjligt för organisationer att samla in omedelbar och aktivera åtgärder omedelbart istället för att vänta dagar eller veckor på enkätresultatet. Med snabbare åtkomst till data kan företag fatta snabbare beslut baserat på faktiska kundupplevelser och anställdas engagemang.

Questbacks plattform erbjuder redan realtidsanalyser som låter klienter mäta nöjdhet och analysera kommunikationsmönster inom projekt eller avdelningar.  Notifieringsmail och API som skickar information till kundens CRM skickar möjliggör omedelbar respons.

AI och maskininlärning

Artificiell intelligens och maskininlärning kommer att revolutionera många aspekter av framtidens företag – inklusive feedbacklösningar. Genom att införliva AI-drivna tekniker i feedbacklösningen kan leverantörer som Questback effektivisera dataanalysprocesser samtidigt som de genererar konkreta insikter i stor skala.

Att införliva prediktiva analytiska tekniker i kundnöjdhetsmätning modeller gör att organisationer bättre förstår potentiella problem innan de uppstår. Det gör det möjligt att proaktivt ta itu med problem som påverkar den övergripande nöjdhetsnivån, snarare än att reagera efteråt när negativa konsekvenser redan har manifesterats.

Personalisering genom datasegmentering

Datasegmentering är avgörande för att förstå olika intressenters unika behov. Att analysera demografisk information som åldersgrupp och platspreferenser, bland annat, är avgörande för att förstå vad som driver vissa beteenden inom specifika populationer. När personalisering blir allt viktigare förutspår vi att företag kommer att investera kraftigt i verktyg som gör det möjligt för dem att segmentera data effektivt. Questbacks plattform stöder redan denna trend genom att erbjuda kvalificerade segmenteringsfunktioner anpassade för att möta kundernas behov.

Ökningen av mobil feedback

Med den snabba ökningen av smarta telefoner över hela världen är mobila feedbacklösningar avgörande för at nå högt ställda mål inom kund- och medarbetarupplevelse. Företag måste löpande anpassa sin enkätdesign och distributionsmetoder för att ligga steget före.

Sammanfattningsvis formas framtiden för feedbacklösningar av realtidsanalys, AI- och maskininlärningsintegration, personalisering genom datasegmentering och mobil feedback. Genom att ligga steget före dessa trender och kontinuerligt anpassa sig till det ständigt föränderliga affärslandskapet kan företag utnyttja kraften i feedback för att förbättra kund- och medarbetarupplevelser, vilket gör dem mer konkurrenskraftiga och framgångsrika på lång sikt.

 

resource image
Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!