I dagens konkurrensutsatta affärslandskap är det avgörande att förstå och ta itu med era specifika feedbackbehov för att nå framgång. Hur du ska använda medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar beror helt på vad du har för behov och mål. Den här artikeln vägleder hur du kan hitta ditt företags unika feedbackbehov.

Steg 1 – Fastställ dina mål

Innan du går in i identifieringsprocessen är det nödvändigt att först fastställa tydliga mål. Siktar du på att förbättra medarbetarengagemang? Förbättra kundnöjdheten? Eller genomföra effektiva marknadsundersökningar? Genom att bestämma dina mål tidigt i processen kan du fokusera på att samla relevant information som hjälper dig att fatta bättre beslut.

Steg 2 – Utvärdera befintliga datainsamlingsmetoder

Ta en närmare titt på hur ditt företag samlar in data från era huvudintressenter – anställda och kunder. Utvärdera om dessa metoder är tillräckliga eller om det finns utrymme för förbättringar. Överväg att införa nya tekniker integrerade med era CRM-system eller om ni ska komplettera med personliga intervjuer.

Steg 3 – Analysera intressentgrupper

Att förstå dina primära intressentgrupper gör att du effektivt kan anpassa feedbackinitiativen. Ta hänsyn till faktorer som demografi (ålder, kön), yrkesroller (chefer vs medarbetare), anställningstid i organisationen (nyanställda vs långvariga anställda) etc., när du utvecklar strategier för att få värdefulla insikter och kunna jämföra mellan olika grupper.

Steg 4 – Hantera specifika problem

Varje organisation har unika utmaningar som behöver uppmärksammas; därför bör identifiering av dem vara högsta prioritet under denna process. När de väl har identifierats, hantera dessa problem genom riktade initiativ som syftar till att lösa problem snabbt och samtidigt upprätthålla öppna kommunikationslinjer med intressenterna.

Steg 5 – Välj rätt plattform

Att välja en lämplig feedback plattform för att hantera dina feedbackbehov är avgörande för din framgång. Questbacks feedbacklösning erbjuder en omfattande lösning som inkluderar mätning av medarbetarengagemang, kundnöjdhet och kundupplevelse, marknadsundersökning, planering, uppstart och enkätutveckling. En användarvänlig plattform som möjliggör djupgående analys, kommunikation, projektledning och rapportering – allt på ett ställe.

Steg 6 – Övervaka framsteg regelbundet

Kontinuerlig övervakning av framstegen hjälper till att säkerställa att ditt företags unika feedbackbehov möts effektivt. Etablera nyckelindikatorer (KPIer som eNPS eller NPS) för att mäta inverkan av genomförda initiativ på övergripande mål som medarbetarengagemang eller kundnöjdhet. Regelbunden övervakning gör att du kan justera strategier samtidigt som du fokuserar på att uppnå önskade resultat.

Slutsats

Att identifiera ditt företags unika feedbackbehov kan vara en utmaning, men genom att följa dessa steg förenklas processen och ger er värdefulla insikter så att er organisation kan förbättras och nå önskvärda mål.

resource image
Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!