Skapa tillsammans med co-creation

SKRIVEN AV

sara bisander

Engagera dina kunder med co-creation

Det talas mycket om värdet av att vårda sina kundrelationer. Men har du tänkt på att du även kan använda dig av dina kunders idéer på ett kreativt sätt? Genom att föra en dialog med dina kunder, kan du utveckla företagets erbjudande på ett sätt som kommer att gynna båda parter.

Karina Liljedal har doktorerat i co-creation vid Handelshögskolan i Stockholm. Här delar hon med sig av sina tankar i ämnet.

Vad är co-creation?

”I grund och botten är co-creation det som sker när två eller flera parter skapar något av värde tillsammans. Det kan till exempel vara ett företag som utvecklar nya produkter eller tjänster i samarbete med sina kunder. Man brukar ofta lyfta fram Ikea i sådana här sammanhang eftersom de engagerar sina kunder på många olika sätt. Det kan vara allt från att komma på nya koncept till att låta kunderna vara ambassadörer.”

Stora vinster att inhämta

”Från företagets sida finns det många vinster. Det kan handla om att man skapar nya produkter och tjänster som kunderna faktiskt vill ha. Ofta hjälper även kunderna indirekt till med marknadsföringen eftersom man som privatperson gärna pratar om det man gör – och vill att andra ska se vad man varit med att skapa. Sen kan företaget också upplevas som mer kundorienterat och innovativt, även av de kunder som inte själva var med i produkt-/tjänsteutvecklingen.”

Ömsesidigt intresse är en förutsättning

”Alla företag kan jobba med co-creation, men det intressanta är att hitta på vilka sätt – och med vem – man kan göra det. För att co-creation ska fungera och bli lyckosamt, behöver företaget göra sådant som deras kunder faktiskt bryr sig om – kunderna måste bry sig om allt från en kampanj till en ny produkt. Dessutom måste företagen själva visa att de också bryr sig, till exempel genom att föra en dialog med sina kunder.”

Tre tips för dig som vill involvera dina kunder med co-creation

1. Börja i liten skala för att testa hur co-creation påverkar era kunder och den egna organisationen.
2. Involvera kunderna i något konkret där de har relevant kunskap.
3. Marknadsför resultatet – och glöm inte att berätta att det är ett resultat av co-creation.

Läs mer om Karina och co-creation på karinatliljedal.com.

Välkommen till Questback

Kontakta oss för en diskussion kring feedback

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar hur du kan få bättre insikt om dina kunder och medarbetare.

You most enable JavaScript to submit the form.


Registrera dig för nyhetsbrev

You most enable JavaScript to submit the form.


Kontaktförfrågan

Vad kan vi hjälpa till med?

Fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss inom kort.

You most enable JavaScript to submit the form.


Välj språk

INLOGGNING

Välj plattform

Välj den Questback plattform du arbetar i och logga in!