I dagens snabbt föränderliga omvärld är det avgörande för organisationer att välja rätt feedbacklösning för att löpande ligga ett steg före konkurrenterna. Ett väl implementerat feedbacksystem hjälper er att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse, kundupplevelsen och övergripande prestanda. Det finns dock vanliga misstag som företag ofta gör vid val av plattform, och denna artikel belyser fem vanliga misstag att undvika vid val av feedback-lösning.

1: Fokus på pris istället för värde

Även om det är viktigt att ta hänsyn till budgetbegränsningar är ett vanligt misstag att endast fokusera på kostnaden. Istället, utvärdera varje alternativ baserat på dess potentiella avkastning på investeringen (ROI). Titta på faktorer som användarvänlighet, skalbarhet, dataanalysförmåga och integration med befintliga system – dessa aspekter kommer att påverka de långsiktiga fördelarna du får från din valda plattform.

2. Ignorera anpassningsalternativ

Varje organisation har unika behov; det är därför avgörande att inte bara att välja en “standardlösning” utan att hitta en som är skräddarsydd för att uppfylla era behov – nuvarande och framtida! En bra feedbacklösning bör tillåta anpassning så att användarna kan skapa undersökningsfrågor för att anpassa sina mål och samtidigt som de tillhandahåller standardiserade mallar. En faktor som ofta förbises är möjligheten att komma igång snabbt om så önskas. Ska interna experter göra allt arbete, eller vill du ha ett lättanvänt feedbacksystem som flera chefer löpande använder?

Slutsats:

Sök en lösning som erbjuder flexibilitet i undersökningsdesign och anpassningsalternativ. Se till att din valda plattform kan anpassas när din organisation växer eller ändrar riktning.

3. Bortse från data-säkerhet och integritetsfrågor

Datasäkerhet är oerhört viktigt i dagens digitala värld, där överträdelser kan orsaka oåterkallelig finansiell och ryktesmässig skada! Se till att utvärdera leverantörens åtagande att skydda känslig information och säkerställa efterlevnad av regler som GDPR och andra tillämpliga lagar. Har lösningen lokala servrar i ditt land eller i EU?

Slutsats:

Välj en feedbacklösning med robusta säkerhetsåtgärder och dataskyddspolicyer. Se till att leverantören uppfyller relevanta integritetsregler. Se till att de har en GDPR-lösning för att spara dina insamlade svar i enlighet med lagar och regler.

4. Försumma användarupplevelsen

Användarvänlighet spelar en avgörande roll för medarbetarengagemang och antagningsnivåer för din valda plattform. En feedbacklösning som är svår att navigera eller överdrivet komplex kommer sannolikt att avskräcka deltagande, vilket leder till mindre korrekta insikter. Det kommer slutligen att negativt påverka beslutsprocesser och organisationens övergripande förmåga att nå högt ställda mål.

Slutsats:

Prioritera användbarhet under urvalsprocessen. Överväg att genomföra pilottester bland anställda innan du engagerar dig helt för att säkerställa att alla parter får den bästa lösningen för sina behov.

Feedbacklösning

5. Misslyckas med att överväga supporttjänster

Slutligen, kom ihåg att utvärdera nivån av kundteknisk support som leverantören erbjuder efter att kontraket är påskrivet. Finns det en utbildningsplattform tillgänglig? Hur är onboardingprocessen? Har de lokal support på ditt språk? Om problem uppstår under implementeringen, kommer de att erbjuda teknisk support gratis?

Slutsats:

Utvärdera kvaliteten på kundsupporten som erbjuds av potentiella leverantörer. Fråga efter träningsmaterial och om de kommer att erbjuda assistans under hela ditt partnerskap.

Om du kan undvika dessa vanliga misstag kommer du att fatta ett mer informerat beslut när du väljer en feedbacklösning för din organisation. Genom att fokusera på värde istället för pris, prioritera anpassningsalternativ, säkerställa överensstämmelse med dataskyddsregler, en god användarupplevelse och överväga kvaliteten på supporttjänster som tillhandahålls – positionerar du dig för att uppnå maximal ROI från investeringen. Det ger er rätt förutsättningar för att skapa en långvarig och framgångsrik relation mellan dig och den valda plattformen.

resource image
Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!