Skip to content

Att förstå olika typer av feedbacklösningar

Elias Axelsson Björklund
Elias jobbar som Marketing Project Manager på Questback och gillar att skriva om Customer och Employee Experience. Han är även talcoach för TEDxStockholm där han hjälper lokala idéer att få global spridning.
Blogg
3 minuter lästid
Enkäter
Att förstå olika typer av feedbacklösningar

Organisationer måste proaktivt förstå sina viktigaste intressenters behov i dagens snabbt föränderliga omvärld. Att samla in feedback är avgörande för att fatta smartare beslut som i slutändan leder till framgång. Den här artikeln ger en överblick över de olika feedbacklösningarna som finns tillgängliga och hur de kan hjälpa din organisation att växa och få ett försprång.

Mätning av medarbetarnöjdhet och engagemang

En kritisk aspekt av en framgångsrik organisation är dess förmåga att skapa engagerande arbetsplatser där medarbetarna känner sig värdefulla, hörda och motiverade. Genom att införa verktyg för mätning av medarbetarnöjdhet kan företag mäta den övergripande enagemangsnivån inom sin arbetsstyrka och identifiera områden för förbättring. Medarbetareundersökningar går längre än korta pulsundersökningar; verktygen utvärderar specifika aspekter såsom kommunikation, balans mellan arbete och fritid, möjligheter till karriärutveckling, etc., som bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Mätning av kundnöjdhet och upplevelse

Att förstå kundbehovet är avgörande för alla företag som strävar efter långsiktig framgång. En nöjd kund innebär i regel återkommande affärer och hjälper till att marknadsföra ditt varumärke genom rekommendationer. För att uppnå denna nivå av tillfredsställelse är det nödvändigt att samla in kundfeedback med hjälp av genomtänkta enkäter som riktar sig till olika stadier i köpresan – från den första interaktionen med säljare eller hemsidan till kundkontakt via support eller andra interaktionspunkter efter köpet.

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar innebär insamling av data om potentiella kunders preferenser avseende produkter eller tjänster som erbjuds av en organisation eller branschtrender som påverkar företag över hela världen. Dessa insikter är ovärderliga när man planerar nya produktlanseringar eller bedömer konkurrenters erbjudanden – vilket gör marknadsundersökningar oumbärliga i beslutsfattandeprocesser inom alla avdelningar inom ett företag.

Planering och uppstart

Innan man påbörjar ett enkätprojekt för att samla in feedback från intressenter (vare sig det gäller medarbetare, kunder eller prospekts), krävs noggrann planering när det gäller att fastställa mål (t.ex. förbättring av kundnöjdhet, ökning av marknadsandelar), identifiera målgrupp (t.ex. åldersgrupp, geografisk plats) och val enkätmetod (t.ex. webbenkäter, fokusgrupper, telefonintervjuer).

Enkätutveckling

Att utveckla en välstrukturerad enkät som genererar tillförlitlig data är avgörande för att framgångsrikt samla in feedback. Denna process innefattar att bestämma typen av frågor (öppna eller stängda) och säkerställa att de är relevanta för målen. Ofta används en projektgrupp som tar fram enkäten och en testgrupp som får ge feedback på intef

Dataanalys & rapporteringsplattform

När din organisation har samlat in all nödvändig feedback från medarbetarundersökning, kundundersökning eller marknadsundersökningar genom olika typer av enkäter, är det viktigt att ha en robust plattform som gör att du effektivt kan analysera svaren i form av visualiserad data. Questback erbjuder en lättanvänd plattform full av funktioner som dataanalysverktyg, kommunikationskanaler för projektledning och omfattande rapporteringsalternativ – vilket gör den till en idealisk lösning för organisationer som söker värdefulla insikter från sina undersökningar.

Avslutningsvis innebär förståelsen av olika typer av feedbacklösningar att företag kan skräddarsy sina strategier baserat på medarbetar- och kunderfarenheter samtidigt som de håller sig uppdaterade kring vad de viktigaste intressenterna tycker om organisationen och viktiga branschtrender. Som en Nordisk ledare inom feedback erbjuder Questback lösningar som är utformade för meningsfull dialog över hela engagemangscykeln – vilket hjälper din organisation att överträffa konkurrensen genom att skapa mer engagerande arbetsplatser med bättre produkter och starkare tjänster.

Whitepaper

Så förbättrar ni er CX under hela kundresan

Vill du skapa en superb kundresa? Få konkurrensfördelar, öka vinsten och leverera en överlägsen kundupplevelse? Ladda ned vår guide nu!

Fler artiklar inom detta ämne

Kontakt

Questback Internationell Questback Finland Questback Benelux Questback Norge Questback Sverige Questback Tyskland

Internationell

Support sales@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo

Finland

Support sales.fi@questback.com
Keilaniementie 1, 02150 Espoo

Benelux

Support sales.nl@questback.com
Millennium Tower, Radarweg 29, 1043NX Amsterdam
Support:  +47 21 02 70 70
Sälj:  +31 61 66 97 463

Norge

Support sales.no@questback.com
Bogstadveien 54, 0366 Oslo
Support:  +47 21 02 70 80
Sälj:  +47 21 02 70 70

Sverige

Support sales.se@questback.com
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Support:  +468 440 88 21
Sälj:  +468 440 88 00

Tyskland

Support sales.de@questback.com
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin

Tillit från många