Tämän päivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä oikean palauteratkaisun valitseminen on tärkeää organisaatioille, jotka haluavat pysyä kilpailijoitaan edellä. Hyvin toteutettu palauteratkaisu voi auttaa parantamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä, asiakaskokemusta ja yleistä suorituskykyä. Alustaa valittaessa monet yritykset kuitenkin sortuvat samoihin virheisiin ja tässä artikkelissa korostetaan viittä yleistä virhettä, joita tulisi välttää palauteratkaisua valittaessa.

1: Arvon sijasta hintaan keskittyminen

Vaikka onkin tärkeää punnita budjettirajoituksia, keskittymällä pelkästään hintaan saatat lähteä väärälle polulle. Sen sijaan sinun tulisi arvioida jokainen vaihtoehto sen potentiaalisen sijoitetun pääoman tuottoasteen (ROI) perusteella. Tutki tekijöitä, kuten helppokäyttöisyys, skaalautuvuus, tietojen analysointikyvyt ja integrointi olemassa oleviin järjestelmiin – nämä tekijät vaikuttavat valitsemasi alustan pitkän aikavälin hyötyihin.

2: Räätälöintimahdollisuuksien huomiotta jättäminen

Jokaisella organisaatiolla on omat ainutlaatuiset tarpeensa; siksi on tärkeää löytää alusta, joka on räätälöity vastaamaan näitä vaatimuksia – sekä nyt että tulevaisuudessa! Hyvän palauteratkaisun tulisi mahdollistaa räätälöinti, jotta käyttäjät voivat luoda kysymyksiä vastaamaan tavoitteitaan, tarjoten samalla standardoidut mallit. Yksi usein unohdettu tekijä on mahdollisuus aloittaa nopeasti, mikäli on tarvetta. Tekevätkö sisäiset asiantuntijat kaiken työn, vai haluatko helppokäyttöisen palauteratkaisun, jota useat johtajat voivat käyttää?

Johtopäätökset:

  • Etsi ratkaisuja, jotka tarjoavat joustavuutta kyselyiden suunnittelussa ja mahdollistavat räätälöinnin.
  • Varmista, että valitsemasi alusta pystyy sopeutumaan organisaatioosi sen kasvaessa tai muuttaessa suuntaa.

3: Tietoturvan ja yksityisyydensuojan huomiotta jättäminen

Tietoturva on ensiarvoisen tärkeää nykypäivän digitaalisessa maailmassa, jossa tietomurrot voivat aiheuttaa korjaamatonta taloudellista ja mainevahinkoa! Varmista, että arvioit myyjän sitoutumisen henkilötietojen suojaamiseen varmistaen myyjän noudattavan vaadittavia asetuksia, kuten GDPR:ää ja muita soveltuvia lakeja. Onko heillä paikallisia palvelimia maassasi tai EU:ssa?

Johtopäätökset:

  • Valitse palauteratkaisu, jossa on vahvat turvatoimet ja tietosuojakäytännöt.
  • Varmista, että myyjä on noudattaa asianmukaisia yksityisyysasetuksia.
  • Varmista, että heillä on GDPR-ratkaisu, jotta voit tallentaa keräämäsi vastaukset noudattaen tietosuoja-asetuksia.

4: Käyttökokemuksen huomiotta jättäminen

Käytettävyydellä on tärkeä rooli työntekijöiden osallistumisasteessa ja valitsemasi alustan käyttöönoton nopeudessa. Palauteratkaisu, joka on vaikea navigoida tai liian monimutkainen, todennäköisesti vähentää osallistumista, johtuen epätarkemmista tuloksista, joka lopulta vaikuttaa negatiivisesti päätöksentekoprosesseihin ja yleiseen organisaation suorituskykyyn!

Johtopäätökset:

  • Priorisoi käytettävyys valintaprosessissa.
  • Harkitse pilotointitestejä työntekijöiden keskuudessa ennen sitoutumista alustaan varmistaaksesi, että alusta täyttää kaikkien osapuolten tarpeet.

yleistä virhettä, joita tulisi välttää palauteratkaisua valittaessa

5: Tukipalveluiden huomiotta jättäminen

Muista lopuksi arvioida palveluntarjoajan tarjoaman teknisen asiakastuen taso; sisältäen myynnin jälkeiset asiat! Onko saatavilla laadukkaita koulutusmateriaaleja? Miten käyttöönottoprosessi sujuu? Onko paikallista tukea saatavilla omalla kielelläsi? Jos ongelmia ilmenee käyttöönotossa, tarjoavatko he teknistä tukea ilmaiseksi?

Johtopäätökset:

  • Arvioi potentiaalisten myyjien tarjoaman asiakastuen laatu.
  • Hae kattavia koulutusmateriaaleja ja aktiivista tukea koko kumppanuuden ajan.

Yhteenvetona, näiden yleisten virheiden välttäminen voi auttaa sinua tekemään paremman päätöksen valitessasi palauteratkaisua organisaatiollesi. Keskity arvoon hinnan sijaan, priorisoi räätälöintimahdollisuudet, varmista tietoturvan noudattaminen ja hyvä käyttökokemus, ottaen huomioon tarjottujen tukipalveluiden laatu – tällä tavoin mahdollistat itsellesi maksimaalisen sijoitetun pääoman tuottoasteen ja kestävän menestyksekkään suhteen valitsemasi alustan kanssa.

resource image
Whitepaper

Näin parannat asiakaskokemusta koko asiakaspolun mitalta

Haluatko luoda erinomaisen asiakasmatkan? Rakentaa kilpailuetua, nauttia paremmasta kannattavuudesta ja tarjota ylivoimaisen asiakaskokemuksen? Lataa uusi oppaamme nyt!