Skapa världens bästa team med engagerade medarbetare

Den här timmen kan mycket väl vara din bästa tidsinvestering hittills. Vi bjuder på ett kostnadsfritt webbinar där du får insikter om hur du kan skapa världens bästa team med engagerade medarbetare som tar er vinst till nya höjder.

Enligt Gallups årliga undersökning är ca 85% av alla anställda inte engagerade på sina arbetsplatser. Detta kostar företagen enorma summor i outnyttjad potential. Genom att förstå varför detta sker och uppfylla medarbetarnas grundläggande psykologiska behov kan vi ganska enkelt skapa ett engagemang som kommer skapa resultat ert företag inte har sett tidigare.

Efter webbinaret kommer du att få insikt och redskap för hur ni ska gå tillväga för att öka engagemanget på arbetsplatsen vilket kommer att leda till en mängd positiva effekter som t.ex. minskad sjukfrånvaro, lättare att anställa kompetent personal, ökade vinster samt ett bättre liv för både dig och dina medarbetare. Både på jobbet och privat.

Anmäl dig här

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more