Arbetslivet har förändrats. I och med den snabba digitala utvecklingen och den nya hybrida arbetsmiljön ställs det idag större krav på tjänstemäns arbetsmetodik, självledarskap och tekniska färdigheter. Dock så kastas vi in i många av verktygen och när vi navigerar efter bästa förmåga missar vi många av de smarta funktioner som finns inbyggda och som om de användes korrekt skulle spara oss mycket administration och frustration.

Syfte: Tydliggöra var världen befinner sig och hur vi kan agera utifrån de tekniska hjälpmedel vi har idag!

Mål: Ge inspiration, insikt samt tips och verktyg på hur man kan lära sig att hantera sin omvärld och arbetsuppgifter på ett smartare och effektivare sätt.

Innehåll

  • Identifiera konsekvenserna i förändringen
  • Minimera avbrott och frigör tid
  • Skapa en hållbar struktur
  • Tekniken som hävstång i arbetet:
    • Outlook
    • Teams

När: 18:e mars Tid: 12.00-12-45 Språk: Svenska

Testa Questback

Questback är en ledande lösning för kund och medarbetarfeedback som gör det enkelt att samla in, analysera och agera på insikter från kunder och medarbetare.

Lär dig mer om