Kundcase | RSA Insurance

BAKGRUND

I en tid då RSA stod inför stora problem i form av en vacklande ekonomi och avhopp från ledningen, insåg de att de måste göra något för att återvinna förtroendet hos de anställda, samt få bättre insyn i verksamheten.

LÖSNING

RSA insåg att ett steg i rätt riktning var att gå ifrån traditionella medarbetarundersökningar, till att arbeta aktivt och integrerat med medarbetarfeedback. Tillsammans med Questback tog de fram YouRSAy – en ny typ av medarbetarundersökning som ger de anställda möjlighet att ge feedback med sina egna ord, snarare än utifrån förutbestämda svarsalternativ. Med hjälp av fritext och känsloavstämningar kan RSA använda sig av feedbacken för att nå de mål som är viktigast för företaget och medarbetarna.

RESULTAT

Tack vare arbetet med YouRSAy, upplever företaget att hela företagskulturen har förändrats till det bättre. Ökad insyn och uppriktig feedback är viktiga komponenter som lett till ökat engagemang bland medarbetarna, snabbare resultat och kraftigt reducerade kostnader.

Want to see how Questback can work for your business?