Kundcase | Respondi

BAKGRUND

Det ökade trycket på företagen att sänka sina kostnader, göra mer för mindre och samtidigt leverera bättre resultat, har satt marknadsundersökningsinstituten i en svår sits, och respondi är inget undantag. Utmaningar som de möts av dagligen är tuff konkurrens från andra aktörer i branschen, snäva deadlines, samt ett ökat tryck att sänka kostnaderna i kombination med ökade krav på levererad kvalitet.

LÖSNING

Respondi har med stor framgång använt sig av Questbacks Enterprise Feedback Suite, sedan tjänsten först lanserades. Det är en tjänst som kombinerar alla funktioner som behövs för att skapa och administrera paneler på ett effektivt sätt. Den gör det möjligt för de anställda att genomföra projekt snabbt och enkelt, vilket gör arbetet både resurs- och kostnadseffektivt för respondi.

RESULTAT

Questback’s EFS gör det möjligt för respondi att implementera sina projekt snabbt, säkert och framförallt på ett kostnadseffektivt sätt. Automatiserade processer, responsiv layout, säker datalagring på certifierade servrar, samt kontinuerlig utveckling av tjänsten som en följd av ömsesidigt utbyte av idéer genom åren – allt detta har spelat en stor roll för att hjälpa företaget att bli en av marknadsledarna inom sin bransch.

Want to see how Questback can work for your business?