Kundcase | Randstad

BAKGRUND

Randstad började mäta kundnöjdheten 2007, i syfte att mäta och jämföra värden över tid. När man tittade på möjliga tillvägagångssätt, insåg man snart att telefonintervjuer skulle bli alltför kostsamt. En webbaserad lösning var ett måste.

"Utöver teknisk support, ville vi ha en partner som kunde fungera som rådgivare angående hur vi kan få ut mesta möjliga av våra undersökningar", säger Ulf Fröhlich, ansvarig för undersökningar och CRM på Randstad. "Tack vare den tekniska kompetensen, den fantastiska servicen och den höga säkerhetsnivån, blev vi snabbt övertygade om att Questback var rätt val för oss."

LÖSNING

Med hjälp av Questback Enterprise Feedback Suite genomför Randstad årligen ca 7 000 kundundersökningar, och de har även börjat använda plattformen för interna undersökningar, efter att det visat sig att det fanns både intresse och behov av att genomföra undersökningar på flera avdelningar. Tack vare den omfattande funktionaliteten, klarar EFS av att leva upp till de olika kraven och önskemålen från de olika avdelningarna i företaget, med allt ifrån utseende på frågeformulär, till urval av målgrupp och utvärdering och presentation av undersökningsresultat.

En av de avdelningar hos Randstad som använder sig flitigast av EFS, är utbildningsavdelningen. Tidigare gjordes kursutvärderingar med hjälp av pappersformulär och exceltabeller. Idag sker datainsamling och analys digitalt, och resultaten visas i en dashboard. På så sätt får utbildningsavdelningen löpande information om kvaliteten på sina utbildningar.

RESULTAT

Efter att Randstad börjat använda sig av Questback, har avdelningen för undersökningar och CRM fått en helt annan ställning i företaget.

"Vi ses nu som en intern leverantör av tjänster som är otroligt viktiga för verksamheten" säger Frölich. "Allt eftersom vi har ökat våra kunskaper och förbättrat våra processer, kan vi nu genomföra ett stort antal olika undersökningar på ett kostnadseffektivt sätt, snabbt och genom att ta minimalt med resurser i anspråk. Det som är så bra med verktyget, är att det hjälper oss att bli ännu mer kundfokuserade på ett väldigt effektivt sätt. Dessutom minskar det pressen på de olika avdelningarna, eftersom de nu kan fokusera enbart på resultatet - de behöver inte bekymra sig för hur dessa genereras. Det sparar tid, och naturligtvis pengar."

Want to see how Questback can work for your business?