Kundcase | Nespresso

BAKGRUND

Nespresso hade behov av att genomföra undersökningar och samla in feedback efter skiftande behov och tidpunkt

LÖSNING

Questback utvecklade en händelsebaserad undersökningslösning som hjälpte Nespresso att nå ut till sina kunder på de smartaste tidpunkterna och platserna. Genom responsiva enkäter i alla kanaler får Nespresso tillgång till mer feedback, snabbare. Lösningen är också tänkt att hjälpa Nespresso att öka kundtillfredsställelsen i hela säljprocessen.

RESULTAT

Nespresso har en närmare relation till sina kunder och förstår behoven bättre. Kundservice-teamet använder Questback varje dag för att samla in feedback: Företaget utnyttjar kundernas åsikter för att optimera kundsupporten, kvalitetskontrollen och ta initiativ för att öka kunskapsnivån.

Want to see how Questback can work for your business?