Kundcase | Bank Austria

BAKGRUND

Banksektorn står inför stora utmaningar, som gör det nödvändigt för dem att ändra sitt arbetssätt. I kölvattnet av finanskrisen måste bankerna återvinna förtroendet från sina kunder, som samtidigt ställer allt högre krav.

Som ett resultat av detta behöver bankerna kommunicera och interagera med sina kunder på nya sätt. Bank Austria behövde minska ner och omstrukturera sitt branschnätverk, och fördjupa engagemanget gentemot sina kunder och anställda.

LÖSNING

Bank Austria upprättade två stora online communities, där kunder och anställda har möjlighet att vara med och forma bankens framtid, genom att bidra med sina åsikter och idéer i diskussioner, undersökningar och snabba pulsmätningar. Målet är att integrera feedback från båda intressegrupperna och på så sätt utforma bankens tjänster utifrån kindernas önskemål, och samtidigt öka engagemanget bland de anställda.

RESULTAT

Mer än 7 000 av Bank Austrias kunder och anställda är idag aktiva i bankens communities, och hjälper på så sätt till att driva utvecklingen framåt. Företaget har till och med vunnit pris för sitt sätt att integrera kunders och anställdas feedback i verksamheten.

Want to see how Questback can work for your business?