För att få en insikt i vilka effekter den pågående pandemin har på arbetslivet och de anställdas tankar och åsikter har vi frågat drygt tusen svenskar om hur Coronasmittan påverkar deras arbete, trygghet, förtroende, och om deras möjlighet att
värna sin egen och andras hälsa och säkerhet på jobbet. Vi hoppas att den här rapporten ska hjälpa till att ge insikter om hur vi bättre kan hantera den här krisen tillsammans.