För att få en insikt i vilka effekter den pågående pandemin har på arbetslivet och de anställdas tankar och åsikter har vi frågat drygt tusen svenskar om hur Coronasmittan påverkar deras arbete, trygghet, förtroende, och om deras möjlighet att
värna sin egen och andras hälsa och säkerhet på jobbet. Vi hoppas att den här rapporten ska hjälpa till att ge insikter om hur vi bättre kan hantera den här krisen tillsammans.

Try Questback

Questback is a leading Customer and Employee Experience solution that makes it easy to collect, analyse and take action on key stakeholder insights.

Free 14-day trial Learn more