Effektiva och datadrivna insikter

Bra feedback ger dig bra insikter som hjälper dig att ligga steget före. Enkel återkoppling är dessutom ett av de viktigaste sätten att engagera dina kunder och medarbetare. Med unika, flexibla och engagerande undersökningar förbättrar du kommunikationen samtidigt som du förstår hur du ska gå vidare på bästa sätt.

 

 

 
 

KRAFTFULL FEEDBACK PRECIS SOM DU VILL HA DEN

 
  • ENKELT ATT ANVÄNDA
  • FUNGERAR FÖR BÅDE MEDARBETARE OCH KUNDER
  • INTEGRERADE OCH AUTOMATISERADE UNDERSÖKNINGAR 
  • UNDERSÖKNINGAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

147

Företag med engagerade anställda har en vinst som är 147 % högre jämfört med konkurrenterna enligt Gallup.  

 
 
 
 

1 MILLION UNDERSÖKNINGAR VARJE DAG

Vi är stolta över att vi hjälper kunder runt hela världen att få insikter dygnet runt alla dagar om året. 

 

 

 
 

 

QUESTBACK’S ESSENTIALS

FÖR ATT DU JOBBAR MED MÄNNISKOR

Det är människorna som är viktigast in din verksamhet. Din framgång bygger på starka kundrelationer med snabba och exakta uppföljningar, ett starkt engagemang och en hög motivation hos dina anställda. Låt människorna komma till tals. Lyssna på deras tankar och åsikter och ta vara på deras idéer. Erbjud dem ett enkelt sätt att hjälpa dig att bli bättre. Låt Essentials ge dig deras värdefulla insikter.

People matter. Get their insight.

 

 

 
 

Du får tillgång till tips & tricks på vårt användar-community!

 

 

QUESTBACK’S ESSENTIALS FEATURES

 

 

Out-of-the-box:

35 pre-populated surveys, covering voice
of the employee, voice of the customer and market research, for you to choose from. And if it’s bespoke you want, bespoke you’ll get with custom surveys.

Language capability:

If English isn’t your first language,
worry not. Our pre-populated surveys
come in four languages with the
ability to upload other language as
you fancy.

Live reports:

Why wait for a monthly, even
weekly report? With Live Reports
from Questback you can check any
time 24/7 and see how your survey
is doing.

Easy as 1,2,3:

Our platform’s intuitive design and logical journey enables users, new and old, to get productive in no time at all.

Dance to your tune:

Send regular or one-off surveys to employees, customers and suppliers whenever you need to.

Branded as you like:

In-built theme and media managers give all your surveys a consistent and tailored look and feel.

Stress free from the get-go:

Tutorials and comprehensive onboarding get you up and running right away.

Set and forget:

Set the logic for automated follow-up
with notification emails.

No fuss or silly mistakes:

Best practice templates and smart wizards guide and technically validate your surveys.

Power full logic:

Tailor questions and personalize
the survey experience to reduce
dropout rates and get invaluable
insight, quickly.

Co-create and collaborate:

Engage your audiences in a two-way,
open dialogue facilitating closed-loop feedback. Trade dissatisfaction for satisfaction.

Grow super stars:

Appoint super-heroes to manage your internal user-groups. And share the power of feedback with access to our user community 24/7.

 

 

 
 

Vill du få bättre feedback med hjälp av Questback Essentials?

 

Are you missing millennials, giggers, joiners and leavers, or are you just missing the point?

Read More

How to create a modern feedback landscape

Webinar