FÅNGA UPP DE VIKTIGASTE INSIKTERNA MED GUIDADE UNDERSÖKNINGAR

 För att stärka teamkänslan och få alla att jobba mot samma mål krävs det att man ställer rätt frågor vid rätt tillfälle. Guided Survey gör det enkelt för cheferna att fånga upp vad medarbetarna tycker och känner, så att de kan få det stöd de behöver, när det behövs.

 

 

Ta datadrivna beslut för din organisation

Self-Service Employee Feedback verktyg
  • FÅNGA INSIKTERNA I TIDAnvänd Guided Survey för att kunna lyssna och agera när det är aktuellt.
  • HELHET OCH FRIHETUndersökningarna utformas centralt av HR så att de fungerar på företagsnivå, men de lokala cheferna bestämmer hur och när de ska skickas ut.
  • OLIKA UNDERSÖKNINGAR FÖR OLIKA BEHOVVälj själv syfte, deltagare och tidpunkt för undersökningen. 
  • AUTOMATISK PROCESSLösningen samlar in påminner när resultaten är klara, så att du som chef kan koncentrera dig på ditt jobb.

31.5

Fortune 500-företagen förlorar 31,5 miljarder dollar årligen för att deras anställda inte kan dela med sig av sina idéer på ett effektivt sätt.

CHEFERNAS BÄSTA VERKTYGSLÅDA FÖR ATT TA PULSEN PÅ MEDARBETARNA

Guidade undersökningar med rätt frågor visar hur man förbättrar teamkänslan.

 

 

Ledare bör uppmuntra de anställda att söka efter och dela med sig av erfarenheter. Då kan varje individ söka ny kunskap utan att behöva känna sig påträngande eller bortgjord. Christopher G. Myers, professor vid Johns Hopkins University Christopher G. Myers, Professor at Johns Hopkins University

 

 

 

 

QUESTBACK’S FEEDBACK ASSISTANT

FÅ RÄTT INSIKTER VID RÄTT TILLFÄLLE

Stora undersökningar är ofta planerade, årliga och går ut till alla anställda samtidigt. Meningen är att ge hela företaget övergripande insikter. Men vad gör en chef när någonting inte står rätt till i teamet? Guided Survey samlar kraften i de centralt kvalitetssäkrade undersökningarna, men ger cheferna friheten att använda dem när de verkligen behövs.

Innehållet i undersökningen formas av HR, som kan ställa de rätta frågorna, medan undersökningen kan skickas ut av chefen, som vet exakt när svaren behövs, och vem som har dem.

People matter. Get their insight. 

FÅNGA IDÉERNA

Lär dig hur du tar tillvara på kraften i feedback i realtid.

 

 

Förbättrad kommunikation och samarbete via social teknik kan öka de anställdas produktivitet med 20-25 %. McKinsey McKinsey

 

 

MED GUIDED SURVEY FÅR DU

  • Agility: Svaren du behöver, när du behöver dem.
  • Inside track:Centralt utformat innehåll med färdiga frågor, redo att ställas till rätt personer vid rätt tidpunkt.
  • Data visualization: En tydlig och enkel dashboard ger aggregeras upp till olika nivåer i organisationen och ger HR central insikt.
  • Simplicity: En automatiserad feedbackprocess sköter insamling och påminnelser, och berättar när resultatet är klart.

 

 

 

 

DET DU VILL VETA, NÄR DU VILL VETA DET

 

 

 

Avoid being one of the 70% of business change initiatives that fail. Learn more…

Read More

How to navigate change successfully with employee feedback

Webinar

While talent has become ever more vital to success, successfully attracting and managing talent, and improving employee retention has never been more difficult. The balance of power has shifted.

Read More

Transform the Employee Journey to Drive Business Success

Brochure

Nearly 8 out of 10 CEOs view the availability of key skills as the biggest threat to their business, ahead of technological and consumer behavioral changes. Recruiting the best talent has never been more important – or more difficult.

Read More

Want to recruit top talent? Start by listening to candidate feedback.

Blog