Touchpoints - hantera kundfeedback vid alla steg

Kundens Upplevelse Är Viktig

Kunderna ställer högre krav än någonsin, samtidigt som det aldrig varit lättare att byta varumärke eller leverantör. Företagen kan hantera dessa utmaningar genom att inse att varje interaktion med kunden är viktig. De måste proaktivt samla in feedback under hela kundresan och använda dessa insikter för att ständigt förbättra olika skeden eller så kallade touchpoints längs kundresan. Detta medför två viktiga fördelar:

  • Bygga Kundlojalitet Genom att använda dig av feedbacken du får från dina kunder, för att förbättra kundupplevelsen, blir dina kunder lojala supportrar som inte går över till konkurrenterna. Att lyssna och agera på feedback är avgörande för att bygga en långsiktig relation med kunderna. 
  • Få Insikt För Att Agera I dagens konkurrensbetonade värld har kunderna alltid en valmöjlighet. Att samla in feedback under hela kundresan gör det möjligt för företagen att vidta direkta åtgärder för att minska klagomål och identifiera nya produkt- och servicemöjligheter som medför ytterligare intäkter. 

För att dra nytta av dessa fördelar måste marknads- och produktchefer hitta ett systematiskt sätt för att kontinuerligt samla in feedback via flera olika kundkontakttillfällen, touchpoints,  och kanaler. Dessa uppgifter ger dig insikt om dina kunders växande behov, önskemål och synsätt, och gör att du kan genomföra förbättringar och öka lojaliteten.

De mest lojala kunderna svarar för 23 procent av företagens intäkter och vinst (Gallup)

23

Insikt Är Viktigt

Traditionella modeller för kundfeedback ger för lite information och för sent. Vanligtvis tillhandahåller de endast uppgifter från två sorters kontakttillfällen för kunden – köp och klagomål. Företagen måste gå ett steg längre och utvärdera vad som händer före, mellan och efter dessa milstolpar för att få en fullständig bild av kundens resa. Täcka alla touchpoints i kundresan.

Questback’s Customer Touchpoint ger dig en fullständig bild genom att automatiskt fånga upp kundfeedback vid viktiga interaktionspunkter, via flera olika kanaler. Vi gör det enkelt att samla in kundrespons, anpassa upplevelsen, och analysera och agera på resultaten.

Genom att samla in viktig feedback kan företag:

  • Upptäcka vad som skapar nöjda kunder
  • Förbättra verksamheten
  • Proaktivt bygg upp kundlojaliteten

Utvecklat För Att Ge Resultat

Questbacks dashboards i realtid berättar inte bara vad som händer utan även varför det händer, genom att identifiera trender och varningssignaler för större problem.

Med Customer Touchpoint kan du få NPS för varje specifikt skede och få insikt om vilka områden som måste förbättras längs hela kundresan.

Framgångsrika Företag bygger På Nöjda Kunder Som Fortsätter Att Komma Tillbaka

Ökad lojalitet medför ökad omsättning, högre intäkter, lägre kundbortfall och minskade supportkostnader. Kundlojalitet börjar med kontinuerlig feedback som kopplas till analys och handling. Lyssnar du på dina kunder?