Kundlojalitet

Kundlojalitet Är Viktigt

Vi lever i en tid som blir alltmer social, digital och responsiv, med kunder som ständigt ställer högre krav. Det har aldrig varit enklare för företagen att kommunicera med sina kunder – eller med sina konkurrenters kunder. Det här betyder att kundlojalitet är viktigare än någonsin för att kunna lyckas.

För att bygga kundlojalitet behöver du börja lyssna på dina kunder och agera därefter. Det handlar om tre viktiga områden:

  • Bibehålla eller förbättra kundnöjdheten Klagomål och serviceproblem är sanningens ögonblick för alla kundrelationer. Hur du löser problem eller svarar på feedback ger en signal om hur du värderar kundrelationen, och inverkar direkt på hur nöjd kunden är. 
  • Öka antalet nya kunder Genom att visa att du värdesätter dina kunder, lyssnar på dem och hanterar deras behov kan du göra dina kunder till förespråkare som rekommenderar dig och på så sätt få in nya kunder. Att ta vara på sanningens ögonblick för kundnöjdhet har en direkt inverkan på ökade intäkter. 
  • Behålla kunder Att behålla en kund är sex gånger billigare än att hitta en ny kund. 79 procent av konsumenterna skulle flytta över till en konkurrent inom loppet av en vecka efter dålig service. Det här visar vad en dålig kundupplevelse innebär för lojaliteten.

Dagens komplexa verksamheter innebär att varje företag måste vara redo att hantera negativ feedback och serviceproblem. Questbacks Customer Retention hjälper dig att ta itu med sådana problem, och att vända en negativ upplevelse till en positiv.   

Högre intäkter från kunder som ger rekommendationer

19

Utvecklat För att bygga Kundlojalitet  

Feedbackprogram genererar en stor mängd data, och det kan ibland vara svårt att fastställa vad som är viktigt. Hur vet du när ett klagomål är kritiskt, konstruktivt eller antyder ett större problem? Hur ska du prioritera dina svar?

Questback Customer Retention ur utvecklat för att tillgodose dessa behov, och att knyta ihop insikt och handling. Förutom att automatiskt samla in feedback från befintliga kunder med jämna mellanrum genom så kallade pulsmätningar kan du ta del av feedback när kunderna spontant vill berätta vad de tycker. Genom att löpande samla in feedback kan företag mäta kundrelationer när helst de vill, för att säkerställa att de uppfyller behoven och förväntningarna.

Utvecklat För Att Ge Resultat

Questbacks modell för kontinuerlig feedback hjälper även företagen att förkorta responstiden vid kritiska händelser. Aviseringssystem för omedelbar respons hjälper till med följande:

  • Skickar aviseringar om incidenter i realtid
  • Prioriterar händelser utifrån svårighetsgraden
  • Rekommenderar korrigerande åtgärder
  • Ger full insikt genom undersökningar efter incidenten

När dina kunder delar med sig av sina åsikter förväntar de sig att du lyssnar, agerar och rapporterar tillbaka. Med Questbacks Customer Retention kan du uppfylla deras förväntningar.