Innovation

Innovation börjar med kunderna

Ett företag som helt och hållet fokuserar på nuet kommer att bli kvar i det förflutna. Att slå sig till ro och bara var nöjd är inte ett alternativ i dagens snabbt föränderliga värld. Snabbt föränderlig teknik och ökad konkurrens innebär att även etablerade branscher befinner sig under ett ständigt hot. Men dina kunder kan hjälpa till. Genom att skapa öppna dialoger och uppmuntra idéer kan du skapa innovativa lösningar idag som uppfyller dina kunders krav imorgon.

Öppen dialog
Öppen dialog

85 procent av alla nya produkter misslyckas. Samtidigt är det endast 29 procent av företagen som införlivar kundernas behov i sina beslutsprocesser för produktinnovation. Dina kunder vet bäst. Genom en öppen dialog får du insikt om kundernas behov och önskemål och kan ta hänsyn till dessa vid planeringen av ditt framtida produktutbud.

Ständig innovation
Ständig innovation

Två tredjedelar av alla företag kommer att gå i konkurs inom loppet av tio år. Endast 16 procent finns kvar en hel generation. En nöjd kund idag är inte nödvändigtvis en nöjd kund imorgon. Företag måste utvecklas tillsammans med sina kunder för att inte hamna på efterkälken

Innovation är nyckeln till tillväxt, men det är inte alltid så enkelt.

Du kan inte förutspå framtiden, men du kan få en kritisk inblick i dina kunders behov, önskemål och perspektiv idag för att hitta nya tillväxtmöjligheter.

Jag vill veta mer

Bara 29 procent av företagen införlivar kundernas idéer i produktinnovation

29

Idéer som är viktiga

Ett sätt att främja en innovationskultur kan vara genom en community, där kunder kan dela med sig av sina idéer. Men detta kan vara tidskrävande, dyrt och komplext att skapa, hantera och driva. Questbacks Customer Innovation förenklar det. Skapa ”pop-up-communities” på några minuter genom att automatiskt bjuda in kunder som vill delta.

Questback gör det enkelt att lyssna på kundernas idéer, så att du kan få de svar du behöver på ett snabbt och effektivt sätt.

Jag vill bli kontaktad

Från idéer till innovationsresultat

När en community saknar koppling till systemet som samlar in feedback kan det vara svårt att fastställa inverkan och relevans för enskilda personer och deras idéer.

Tack vare Questback kan du förena kvalitativa och kvantitativa uppgifter från olika undersökningar, så att du enkelt kan avgöra vilka bidrag som är mest avgörande för din organisations tillväxt.

Företag behöver göra mer än att uppfylla kundernas förväntningar idag, de måste också uppfylla morgondagens krav. Med Questbacks Customer Innovation kan företag få kundinsikt och omvandla den till ny produktinnovation.