Kundupplevelse

Kundupplevelsen Är Viktig

Kundupplevelsen är avgörande för företagets framgång. De flesta företag har ändå svårt att förstå hur kunderna egentligen uppfattar produkterna eller tjänsterna. Vad beror det på? Företag fokuserar ofta bara på grundläggande kundnöjdhetsmått istället för att gå djupare in på kundernas verkliga upplevelser. 

En återkommande kund är inte nödvändigtvis lojal
En återkommande kund är inte nödvändigtvis lojal

Återkommande kunder är ingen garanti för lojalitet på lång sikt. En bra kundupplevelse täcker in varje interaktion och bygger upp kundlojalitet genom att ge mervärde utöver pris, bekvämlighet och vana.  

En återkommande kund är inte nödvändigtvis nöjd
En återkommande kund är inte nödvändigtvis nöjd

Kunder vill ha mer än bara tillfredsställelse när de interagerar med dig. Det är därför som goda kundupplevelser inte bara bygger på enstaka beröringspunkter utan på det sammanlagda intrycket av hela kundupplevelsen. 

Se det ur kundens perspektiv med hjälp av questback customer experience.

Samla in feedback längs hela kundresan, med ett användarvänligt verktyg som ger en enhetlig översikt. Questback är utformat för att sammanlänka återkoppling, insikt och åtgärder för att ge en bättre kundupplevelse.

Kunder med de bästa kundupplevelserna spenderar 140 % mer Harvard Business Review

Det Finns Mer Bortom Mätvärdena

Att lyssna på kunderna som individer – och att agera på deras feedback, är nyckeln till en bättre kundupplevelse. Se bortom mätvärden som Net Promoter Score (NPS) och CSAT och se kunderna som individer som har egna tankar och åsikter.

Återkoppling kan identifiera problemen vid viktiga skeden och resultera i innovativa idéer till förbättring.

Det Är Viktigt Att Se Bortom Kontakttillfällena

Feedbackprogram som endast fokuserar på utvalda kontakttillfällen gör det svårt att se hela bilden. Kunder kan vara nöjda med den service de får vid respektive kontakttillfälle men ändå vara missnöjda med sin totalupplevelse. Questback erbjuder en systematisk metod för kundåterkoppling som bygger på en enhetlig bild av kundupplevelsen.

Samla in processdriven feedback direkt efter viktiga kontakttillfällen och integrera den med feedback från de anställda och andra relevanta affärsmått. På så sätt blir det enkelt att övervaka trender och härleda grundorsaken till problemen. 

   

Utvecklat För Att Ge Resultat

Insikter får värde först när de om sätts i konkreta handlingar som ger resultat. Med Questbacks dashboards kan företag följa varje förbättringsprojekt i realtid, såväl som den övergripande effekten på kundupplevelsen. Det ger en översikt bakåt i tiden över insamlade uppgifter så att företagen kan se om deras förbättringsåtgärder ger önskat resultat.

En bra kundupplevelse är avgörande för tillväxten och för att bygga kundlojalitet. Questback kombinerar styrkan hos dialogen med möjligheterna att analysera feedback och omvandla insikt till handling.

Så här hjälper vi våra kunder