MÄNNISKOR ÄR VIKTIGA. KUNDUNDERSÖKNINGAR SKAPAR FRAMGÅNG

Kunderna kräver allt mer – och dina konkurrenter är ivriga att ge dem det de vill ha på din bekostnad.

Företag kan helt enkelt inte växa utan en positiv och konsekvent kundupplevelse. Det är här kundundersökningar kommer in i bilden.

Questbacks Feedbackplattform Hjälper Din Organisation

Stärk kundlojaliteten
Stärk kundlojaliteten

Lyssna på dina kunder genom kundundersökningar, ta dig tid att förstå vilka deras problem är, och använd denna insikt för att stärka relationen.

Minska kundomsättningen
Minska kundomsättningen

Aviseringar i realtid varnar nyckelpersoner inom organisationen om en kund har en dålig upplevelse.

Väx kostnadseffektivt
Väx kostnadseffektivt

Alla vet att det är dyrare att skaffa nya kunder än att behålla dem man redan har.

Jag vill veta mer

Av alla köpupplevelser baseras på hur kunden känner sig behandlad

70

Har du de rätta verktygen?

Våra lösningar för kundundersökningar är utformade för att skapa engagemang, få insikter om kunderna, hjälpa dig att höja din Net Promoter Score (NPS) och dina CSAT-mål, samt underlätta förändring. 

 • Identifiera problemen innan de blir för svåra
 • Se till att du uppfyller kundkraven
 • Hitta nya möjligheter för tillväxt
 • Skydda dina intäkter och släpp loss innovation

DINA KUNDER TALAR.

Vet du vad de säger?

Questback ser till hela kundresan och samlar automatiskt in feedback vid viktiga skeden, vilket ger värdefull insikt från kundundersökningarna om vad kunderna vill ha.

 

 • Upptäck vad som ger nöjda kunder
 • Vidta åtgärder snabbt för att möta eventuella klagomål
 • Följ din NPS för varje enskilt kontakttillfälle
 • Integrera enkelt olika touchpoints i allt från appar till butiksportaler
Läs mer

Questback kundundersökningar

Förbättra kundlojaliteten
Förbättra kundlojaliteten
 • Lyssna i realtid
 • Omedelbar avisering om händelser
 • Kategorisering för att förkorta svarstider
 • Prioritering för att förbättra kundlojaliteten

Läs mer

Utveckla kundupplevelsen
Utveckla kundupplevelsen
 • Få bättre insikter från kundundersökningarna
 • Rapportera poäng på NPS och CSAT
 • Samarbeta med interna team för att identifiera grundorsaker till missnöje
 • Implementera handlingsplaner och övervaka förbättring över tid

Läs mer

Driv innovation
Driv innovation
 • Släpp loss innovation och nya produktidéer

 • Skapa tillfälliga communities enkelt

 • Främja produktinnovation

 • Upptäck tillväxtmöjligheter genom kundundersökningar

Läs mer