Hantering av ESG-frågor

Framgångsrik hantering av ESG-frågor i hela verksamheten 

Organisationer granskas allt hårdare av konsumenter och reglerande lagstiftning, och för att vårda sitt rykte och bibehålla lojaliteten bland kunder, anställda och investerare kan en fungerande hantering av frågor gällande ESG (Environmental, Social och Governance) vara avgörande.

Direkta och indirekta ESG-frågor

som påverkar prestationen längs hela värdekedjan
 • Risker kopplat till drift Olyckor/utsläpp/maskinhaveri, föroreningar/straffavgifter, hälsofrågor, säkerhet
 • Risker i distributionskedjan Barnarbete, brister i naturtillgångar, extrem väderlek
 • Risker i produktionen Giftiga kemikalier, återkallelser/bojkotter, styrning

72% av investerare tror att mätvärden för icke-finansiella risker är avgörande

72De senaste åren har det blivit tydligt att företag som presterar bra på ESG-området får ökat alfavärde….

Lyssna på era målgrupper – lyckas bättre med ert ESG-arbete.

Questback’s ESG Pulse är annorlunda

Den minskar riskerna och skyddar din verksamhet genom att inkludera processer för ESG-hantering i hela organisationen och dess kultur. En lättanvänd online portal gör det lätt för era medarbetare att dela med sig av sin feedback gällande ESG-frågor, vilket i sin tur ger en ständigt aktuell och uppdaterad bild av riskläget:

 • Leder till bättre resultat
 • Skyddar er verksamhet mot oförutsedda ESG-risker
 • Gör verksamheten mer attraktiv för investerare
 • Effektiviserar arbetet med ESG-frågor
 • Gör medarbetarna delaktiga i ESG-arbetet
 • Hjälper till att attrahera och behålla topptalanger
… vi är fast övertygade om att de företag som klarar av att mäta, spåra och följa upp möjligheter och risker inom ESG, är de företag som kommer att lyckas bäst – idag och i framtiden….

Funktioner i ESG Pulse

 • Lättanvänt, och går att använda på alla slags enheter
 • Lätt att administrera
 • Kontrollpunkter inom alla ESG-områden
Online Portal

Onlineportal

Alltid tillgänglig

Ease of Use

Personligt anpassat

Personligt anpassade dashboardrapporter i realtid till områdeschefer, HR och investerare

Tailored Questions

Skräddarsydda frågor

Allt för att tillgodose era ESG-behov

Manage Whistleblowing

Hantering av whistleblowing

Integrerad whistleblowing-tjänst för att möjliggöra säker eskalering av frågor

…ESG Pulse förser oss med unik insikt om materiella faktorer som är viktiga för värdeskapande och lönsamhet bland de företag som ingår i vår portfolio. NARVE REITEN, Founding Partner, Reiten & Co

Vill du veta hur ESG Pulse kan hjälpa er lyckas bättre med ert ESG-arbete? 

Boka en demo

Finland

Internationell

Benelux

Norge

Sverige

Tyskland