QUESTBACKS FEEDBACKPLATTFORM

Med Questbacks feedbackplattform kan du lyssna, skapa engagemang och agera på insikt från medarbetare och kunder. Den innehåller all funktionalitet du behöver för att skapa affärsvärde till din organisation. Oavsett om du är beslutsfattare, processägare eller en partner kan vi tillgodose dina behov.

Här nedan kan du läsa om hur vi kan hjälpa dig bli framgångsrik med hjälp av styrkan i feedback.

Visa feedbackfunktioner

Start by telling us a little about yourself...

 • Adaptivt och responsivt
 • Scripting, gör-det-själv, experter och guider
 • Enkäter, pulser, dialog
 • Blogg, forum, samarbete
 • Mobilapp
 • Sociala medier, CATI, CAPI

 • Dashboards i realtid
 • Rapportgenerering
 • Rapportnedladdning
 • Analyser

 • Varningar och aviseringar
 • Hantering av closed-loops
 • Process-triggers
 • Åtgärdsplanering
logo

Feedbackplattform

01 Listen

02 Engage

03 Act

This is how Executives Listen:

Adaptivt och responsivt

Adaptivt och responsivt

För att få värdefulla insikter måste du kunna lyssna på alla, oavsett var de befinner sig eller vilken typ av kommunikation de använder sig av. Från den största till den minsta skärmen – om tekniken inte fungerar misslyckas du inte bara med att samla in viktig kunskap. Du riskerar att göra dina kunder och anställda frustrerade och i värsta fall förvärra situationen.

Let's Talk

This is how Employees Listen:

Adaptivt och responsivt

Adaptivt och responsivt

Inget är mer frustrerande än när när du vill lämna feedback och tekniken inte fungerar. Med Questback kommer det att fungera perfekt oavsett vilken typ av enhet dina kunder och teammedlemmar väljer. Tappa inte takten.

Let's Talk

This is how Partners Listen:

Adaptivt och responsivt

Med Questback ser ditt innehåll perfekt ut oavsett vilken typ av enhet du eller dina kunder och teammedlemmar väljer. Och även för användare som väljer en mindre skärm fungerar allting perfekt. Du behöver aldrig skapa något mer än en gång - sen kan du börja lyssna direkt.

Let's Talk

This is how Executives Listen:

Blogg, forum, samarbete

Blogg, forum, samarbete

Om företagets online-community är starkt så har du allt som krävs för att ta medarbetarengagemanget ett steg längre – i informativa bloggar, diskussionsgrupper och webbforum. Allt du behöver för att skapa en miljö som främjar problemlösning och samarbete.

Let's Talk

This is how Employees Listen:

Blogg, forum, samarbete

Genom en online-community för feedback kan du öka dina medarbetares engagemang. Questback ger dig allt du behöver, från informativa bloggar till diskussionsgrupper och webbforum. Allt du behöver för att skapa en miljö som främjar problemlösning och samarbete och samtidigt ser till att du inte bara pratar om handlingsplaner, utan även genomför åtgärder som driver saker och ting framåt.

Let's Talk

This is how Partners Listen:

Blogg, forum, samarbete

Questback tillhandahåller sofistikerade onlinelösningar som tänker utanför ramarna. Det finns inga komplicerade instickslösningar att ta sig igenom, oavsett om det gäller enkla chattgrupper eller komplexa panelhanteringswebbsidor. Det är bara att sätta upp en portal, bjuda in folk och sätta igång.

Let's Talk

This is how Executives Listen:

Enkäter, pulser, dialog

Enkäter, pulser, dialog

Det handlar inte bara om vanliga enkäter. Ibland vill man bara ha en snabb överblick över den rådande opinionen, och ibland behöver man en djupare diskussion för att hitta svaren på frågor som du inte ens visste fanns. Med Questback kan du göra allt detta på samma ställe.

Let's Talk

This is how Employees Listen:

Enkäter, pulser, dialog

Enkäter, pulser, dialog

Det handlar inte bara om vanliga enkäter. Ibland vill man bara ha en snabb överblick över den rådande opinionen, och ibland behöver man en djupare diskussion för att hitta svaren på frågor som du inte ens visste fanns. Med Questback kan du göra allt detta på samma ställe.

Let's Talk

This is how Partners Listen:

Enkäter, pulser, dialog

Traditionella undersökningar ger dig traditionella svar. Med Questback kan du undvika detta genom att ställa snabba frågor och starta diskussioner som hjälper dig finna svaren på frågor som du inte ens visste fanns. Med Questback kan du göra allt detta på samma ställe.

Let's Talk

This is how Executives Listen:

Mobilapp

Mobilapp

Mobila enheter finns överallt, och detta innebär en fantastisk möjlighet att förbättra ditt lyssnande. Med Questbacks mobilapp, Portals, kan du inte bara lyssna och skapa engagemang mer effektivt. Den möjliggör även för geolocation, iBeacon och appaviseringar så att du kan mäta upplevelserna just när det händer.

Let's Talk

This is how Employees Listen:

Mobilapp

Mobilapp

Mobila enheter finns överallt, och detta är en fantastisk möjlighet för dig att förbättra ditt lyssnande. Med Questbacks mobilapp, Portals, kan du inte bara lyssna och engagera dig mer effektivt med dina närmaste. Den öppnar dessutom upp för geolocation, iBeacon och appaviseringar så att du kan mäta upplevelserna i just när det händer.

Let's Talk

This is how Partners Listen:

Mobilapp

Mobila enheter finns överallt, och detta är en fantastisk möjlighet för dig att förbättra ditt lyssnande. Med Questbacks mobilapp, Portals, kan du inte bara lyssna och engagera dig mer effektivt med dina närmaste. Den öppnar dessutom upp för geolocation, iBeacon och appaviseringar så att du kan mäta upplevelserna i just när det händer.

Let's Talk

This is how Employees Listen:

Scripting, gör-det-själv, experter och guider

Scripting, gör-det-själv, experter och guider

Feedback är inte något man samlar in en gång om året – det är en kontinuerlig process. Du måste kunna hantera stora projekt centralt samtidigt som du ger dina chefer och användare möjlighet att själva få feedback när de behöver den. Questback gör det enkelt med ett specialutformat gränssnitt för varje användare i din organisation. Centralisera styrning, distribuera ägarskapet.

Let's Talk

This is how Executives Listen:

Scripting, gör-det-själv, experter och guider

Scripting, gör-det-själv, experter och guider

Feedback är inte något man samlar in en gång om året – det är en kontinuerlig process. Du måste kunna hantera stora projekt centralt samtidigt som du ger dina chefer och användare möjlighet att själva få feedback när de behöver den. Questback gör det enkelt med ett specialutformat gränssnitt för varje användare i din organisation. Centralisera styrning, distribuera ägarskapet.

Let's Talk

This is how Partners Listen:

Scripting, gör-det-själv, experter och guider

Scripting, gör-det-själv, experter och guider

Questback ger dig de verktyg du behöver för alla olika initiativägare. Allt från de oändligt skalbara "guidade" och "gör-det-själv" användarna till dina främsta experter och manusförfattare som snabbt och lätt behöver komma åt alla funktionalitet.

Let's Talk

This is how Executives Listen:

Sociala medier, CATI, CAPI

Sociala medier, CATI, CAPI

Att lyssna innefattar även andra kanaler, från företagets kontaktcenter till dess flöden på sociala medier. Vi lever i en värld med många kanaler och du behöver en plattform som kan ta in allt.

Let's Talk

This is how Employees Listen:

Sociala medier, CATI, CAPI

Att lyssna innefattar även andra kanaler, från företagets kontaktcenter till dess flöden på sociala medier. Vi lever i en värld med många kanaler och du behöver en plattform som kan ta in allt.

Let's Talk

This is how Partners Listen:

Sociala medier, CATI, CAPI

Att lyssna innefattar även andra kanaler, från företagets kontaktcenter till dess flöden på sociala medier. Vi lever i en värld med många kanaler och du behöver en plattform som kan ta in allt.

Let's Talk

This is how Executives Engage:

Analyser

Analyser

Vi lever i ett snabbt tempo och ibland måste man snabbt dyka ner i sin data för att ta reda på vad man ska göra härnäst. Det kan du göra med bara en knapptryckning i Questback, och när du får fram viktig och värdefull information, kan du dela din insikt med andra direkt så att de också kan agera.

Let's Talk

This is how Employees Engage:

Analyser

Analyser

Vi lever i ett snabbt tempo och ibland måste man snabbt dyka ner i sin data för att ta reda på vad man ska göra härnäst. Det kan du göra med bara en knapptryckning i Questback, och när du hittat viktig och värdefull information, kan du direkt dela dina insikter med andra så att de också kan agera.

Let's Talk

This is how Partners Engage:

Analyser

Analyser

Vi lever i ett snabbt tempo och ibland måste man snabbt dyka ner in sin data för att hitta vad som är viktigt och värdefullt. Det kan du göra med bara en knapptryckning tack vare Questbacks omfattande analysverktyg. Du kan också välja att exportera informationen till din egen miljö för bearbetning och rapportering. Du kan även skicka tillbaka uppgifterna in i Questback och fortsätta ha nytta av våra rapporter och dashboards.

Let's Talk

This is how Executives Engage:

Dashboards i realtid

Dashboards i realtid

Om du ständigt lyssnar måste insikterna även finnas tillgängliga i realtid. Med dashboards i realtid kan du analysera alla dina data på ett ställe så snart de finns tillgängliga. Då kan du snabbt upptäcka trender, varningar och rekommenderade åtgärder - var du än är, med hjälp av vår mobilapp Portals. Genom att kombinera händelsestyrd data med transaktionsdata får du en bra översikt, och du kan fatta mer korrekta beslut.

Let's Talk

This is how Employees Engage:

Dashboards i realtid

Dashboards i realtid

Om du ständigt lyssnar måste insikterna du får även finnas tillgängliga i realtid. Dashboards i realtid låter dig analysera alla dina uppgifter på ett ställe så snart de finns tillgängliga. Då kan du snabbt upptäcka trender, varningar och rekommenderade åtgärder, var du än är, med hjälp av vår mobilapp Portals.

Let's Talk

This is how Partners Engage:

Dashboards i realtid

Dashboards i realtid

Dashboards i realtid låter dina användare analysera all feedback på ett ställe så snart den finns tillgänglig, antingen från sitt skrivbord eller var du än är, med hjälp av vår mobilapp Portals. Det är enkelt att skapa och ändra dashboards med vår egen integrering Tableau. Med andra ord, om du skaffar Questback så får du ett världsledande datavisualiseringsverktyg på köpet.

Let's Talk

This is how Executives Engage:

Rapportgenerering

Viss feedback kräver en fysisk rapport, som till exempel den årliga medarbetarundersökningen. Med Questback kan du korta ner processen med flera månader genom att leverera rapporter direkt, och avisera mottagarna om nyheter. Detta leder till snabbare insikt för cheferna och, framför allt, får dem att agera ännu snabbare.

Let's Talk

This is how Employees Engage:

Rapportgenerering

Rapportgenerering

Viss feedback kräver en fysisk rapport, som till exempel den årliga medarbetarundersökningen. Nedladdningsbara rapporter är dock oftast statiska, och att fånga en lite annorlunda synvinkel på resultatet kan vara både kostsamt och tidsödande. Med Questbacks funktion Report Manager kan du konfigurera och beställa nya rapporter när du behöver dem, och de levereras direkt till din portal.

Let's Talk

This is how Partners Engage:

Rapportgenerering

Rapportgenerering

Viss feedback kräver en fysisk rapport, som till exempel den årliga medarbetarundersökningen. Nedladdningsbara rapporter är dock oftast statiska, och att fånga en lite annorlunda synvinkel på resultatet kan vara både kostsamt och tidsödande. Med Questbacks funktion Report Manager kan du skapa, konfigurera och bygga nya rapporter för tusentals användare när du behöver dem. Rapporterna kan levereras omedelbart via vår chefsportal, baserat på hierarkin i organisationen, och skickas med e-post till en distributionslista eller laddas ner centralt och levereras via ett tredje parts distributionssystem.

Let's Talk

This is how Executives Engage:

Rapportnedladdning

Det är en sak att ha rapporter. Att snabbt få ut dem till personerna som behöver dem är en helt annan sak. Med Questback kan du korta ner återkopplingsprocessen med flera månader genom att leverera rapporter direkt, och avisera mottagarna om nyheter. Detta leder till snabbare insikt för alla och, framför allt, får dem att agera ännu snabbare.

Let's Talk

This is how Employees Engage:

Rapportnedladdning

Rapportnedladdning

Det är en sak att ha rapporter. Att snabbt få ut dem till personerna som behöver dem är en helt annan sak. Med Questback kan du korta ner återkopplingsprocessen med flera månader genom att leverera rapporter till chefsportalen, och avisera mottagarna om nyheter och alternativ för att förmedla resultaten till medarbetarna. Detta leder till snabbare insikt för dina medarbetare och, framför allt, får dem att vidta rekommenderade åtgärder ännu snabbare.

Let's Talk

This is how Partners Engage:

Rapportnedladdning

Rapportnedladdning

Det är en sak att ha rapporter. Att snabbt få ut dem till personerna som behöver dem är en helt annan sak. Med Questback kan du korta ner återkopplingsprocessen med flera månader genom att leverera rapporter direkt, och avisera mottagarna om nyheter och du får alternativ för att förmedla resultaten till medarbetarna. Detta leder till snabbare insikt för alla och, framför allt, får dem att agera ännu snabbare.

Let's Talk

This is how Executives Act:

Hantering av closed-loops

När du får aviseringar om feedback behöver du ett system för att hantera dialogen med respondenten. Saker och ting går inte alltid som planerat så vissa ärenden kan eskalera till högsta chefsnivå för att kunna åtgärdas, utan att du för den skull hämmas av processen. Med Questbacks arbetsflöde kan allt detta konfigureras för att passa din verksamhet – inte tvärtom.

Let's Talk

This is how Employees Act:

Hantering av closed-loops

När du får aviseringar om feedback behöver du ett system för att hantera dialogen med respondenten. Saker och ting går inte alltid som planerat så du kan enkelt eskalera vissa ärenden för att se till att de åtgärdas snabbt, utan att för den skull hämmas av komplexa processer. Med Questbacks arbetsflödesinstrument kan allt detta konfigureras för att passa din verksamhet – inte tvärtom.

Let's Talk

This is how Partners Act:

Hantering av closed-loops

När du får aviseringar om feedback behöver du ett system för att hantera dialogen med respondenten. Saker och ting går inte alltid som planerat så du kan enkelt eskalera vissa ärenden för att se till att de åtgärdas snabbt, utan att för den skull hämmas av komplexa processer. Med Questbacks instrument för slutna arbetsflöden kan allt detta konfigureras så att du kan skräddarsy processn för att passa verksamheten.

Let's Talk

This is how Employees Act:

Process-triggers

För att på allvar transformera din verksamhet måste möjligheter till feedback integreras i affärsprocesserna. Med Questback kan data som har samlats in från dina kunder och anställda initiera uppföljningsaktiviteter i andra system. På så vis slipper du komplicerade manuella processer där misstag ofta sker.

Let's Talk

This is how Executives Act:

Process-triggers

För att på allvar transformera din verksamhet måste möjligheter till feedback integreras i affärsprocesserna. Med Questback kan data som har samlats in från dina kunder och anställda initiera uppföljningsaktiviteter i andra system. På så vis slipper du komplicerade manuella processer där misstag ofta sker.

Let's Talk

This is how Partners Act:

Process-triggers

För att på allvar transformera din verksamhet måste möjligheter till feedback integreras i affärsprocesserna. Med Questback kan data som har samlats in från dina kunder och anställda initiera uppföljningsaktiviteter i andra system. På så vis slipper du komplicerade manuella processer där misstag ofta sker.

Let's Talk

This is how Executives Act:

Varningar och aviseringar

Varningar och aviseringar

Med en stor mängd feedback är det viktigt att kunna urskilja vad som behöver åtgärdas med en gång. Varningar och aviseringar, antingen via e-post eller som en avisering på vår mobilapp Portals, ger dig omedelbar tillgång till de ärenden som behöver uppmärksammas. Du kan enkelt öppna en dialog och slutföra ärendet så fort som möjligt. Genom att uppmärksamma dem just när det händer så har du chansen att omvända den främsta kritikern till den mest lovordande förespråkaren!

Let's Talk

This is how Employees Act:

Varningar och aviseringar

Med en stor mängd feedback är det viktigt att kunna urskilja vad som behöver åtgärdas med en gång. Varningar och aviseringar, antingen via e-post eller som en avisering på vår mobilapp Portals, ger dig omedelbar tillgång till de ärenden som behöver uppmärksammas. Du kan enkelt öppna en dialog och slutföra ärendet så fort som möjligt. Genom att uppmärksamma dem just när det händer så har du chansen att omvända den främsta kritikern till den mest lovordande förespråkaren!

Let's Talk

This is how Partners Act:

Varningar och aviseringar

Mitt i allt brus är det viktigt att urskilja vad som behöver åtgärdas med en gång. Varningar och aviseringar, antingen via e-post eller som en avisering på vår mobilapp Portals, ger användarna omedelbar tillgång till de specifika fall som behöver uppmärksammas, öppna en dialog och slutföra ärendet så fort som möjligt. Questback hjälper dig att vara med just när det händer så att du kan omvända den starkaste av kritiker till den mest lovordande förespråkare!

Let's Talk

This is how Executives Act:

Åtgärdsplanering

Åtgärdsplanering

För att kunna förbättras är det viktigt att skapa handlingsplaner för din organisation efter mottagen feedback. Det kan dock vara svårt att hantera åtgärderna på grund av komplex hierarki och ständiga förändringar i rapporteringsvägarna. Det är här de flesta system misslyckas. Questbacks åtgärdshantering hanterar de största organisationshierarkierna, så att du kan hålla koll på vad som händer samtidigt som ni kan fortsätta driva saker framåt.

Let's Talk

This is how Employees Act:

Åtgärdsplanering

Åtgärdsplanering

Det är viktigt att skapa handlingsplaner för att växa och utvecklas. I en stor organisation kan det vara svårt att veta vad som ska prioriteras. Det är här de flesta system misslyckas. Questback blandar centraliserade och decentraliserade åtgärder anpassade till din organisations hierarki. Som resultat får du förslag på åtgärder som passar i det stora perspektivet. Så att du kan fokusera på att fortsätta driva saker framåt.

Let's Talk

This is how Partners Act:

Åtgärdsplanering

Att skapa handlingsplaner är viktigt för tillväxt och utveckling. I stora organisationer kan det dock vara svårt att hantera åtgärderna på grund av en komplex hierarki som ständigt förändras. Det är här de flesta system misslyckas. Questback blandar centraliserad och decentraliserad åtgärdsstyrning anpassad till din organisations hierarki. Som resultat får du förslag på åtgärder som passar i det stora perspektivet - utan månader av kartläggning av hierarkier i efterhand. Då kan du fokusera på att fortsätta driva saker framåt.

Let's Talk
 • Datahantering

  Att lyssna på människor är bara början. Questback tar dig hela vägen till strategisk insikt. Read More

 • Integration

  Sluta försöka anpassa ditt företag efter verktyget – anpassa verktyget efter processen Read More

 • Säkerhets- och datakrav

  För oss på Questback står säkerhet alltid högt upp på agendan. Read More

 • Tillgänglighet

  När du lyssnar, se till att varje röst blir hörd med Questback. Read More