Vinn kriget om talangerna

Lyssna och agera på feedback under hela medarbetarlivscykeln med Employee Touchpoint

Vill du ha en demo?

Behåll medarbetare, öka produktiviteten och fatta bättre beslut

I en tid med ökad konkurrens om talangerna ger Employee Touchpoint organisationer detaljerade insikter om vad deras personal verkligen tycker och tänker under hela resan som anställda. Genom att agera på denna värdefulla feedback kan företag minska personalomsättningen, öka produktiviteten och effektivisera organisationen.

Employee Touchpoint är enkel att implementera och lätt att använda. Lösningen ger på ett enkelt och smidigt sätt tillgång till feedback från anställda, vilket gör det lättare att attrahera, behålla och utveckla rätt personal genom att skapa ett verkligt engagemang under hela medarbetarlivscykeln.

Vill du ha en demo? »
Employee Touchpoint Analytisk Dashboard

Lyssna på dina medarbetare under hela deras resa

Employee Touchpoint gör att du kan lyssna på din personal under viktiga skeden i deras resa som anställda – Entry, Onboarding och Exit. Denna feedback förmedlas till berörda chefer inom organisationen via visuella, anpassade dashboards som gör att de kan ta pulsen på organisationen i realtid

Employee Touchpoint gör det enkelt att agera på feedback och förser dig med insikter som gör att du kan anpassa din verksamhet för att långsiktigt få ut så mycket som möjligt av alla dina anställda.

Ladda ner Employee Touchpoint broschyr

Employee Touchpoint Nyanstallda Produktiva Snabbare

Nyanställda blir produktiva snabbare

Att börja i en ny organisation kan vara lite skrämmande – Employee Touchpoint hjälper dig att skapa en miljö där nyanställda snabbt kommer i gång och kan börja bidra till företagets resultat

Lyssna på deras feedback och agera direkt på eventuella bekymmer. Visa din hängivenhet att utveckla deras karriärer och använd de nyanställdas erfarenheter för att finjustera dina introduktionsprocesser.

Employee Touchpoint Behall Utveckla Toptalanger

Behåll och utveckla topptalanger

I dagens hårt konkurrensutsatta marknad är dina topptalangers färdigheter, kunskaper och idéer av största vikt för att nå framgång. Studier visar att de tre första månaderna på ett jobb har störst betydelse för om någon stannar långsiktigt – och det kan kosta uppemot en hel årslön att ersätta dem om de säger upp sig.

Employee Touchpoint ger dig möjlighet att bättre engagera dig i dina anställda, genom att lyssna och agera på deras feedback från introduktionen, uppmärksamma tidiga varningssignaler, samt att lära dig hur du kan förbättra dina processer för att behålla medarbetare i framtiden. Employee Touchpoint ser till att du behåller rätt personal och färdigheter, genom att ta vara på deras insikter under hela deras resa som anställda.

Ladda ner Employee Touchpoint broschyr

Employee Touchpoint Effektivisera Organisationen

Effektivisera organisationen

För att kunna konkurrera måste chefer fatta snabbare och bättre underbyggda beslut - men den information de behöver för att kunna fatta dessa beslut finns ofta gömda i de anställdas huvuden i form av tankar och åsikter och kan inte kommas åt snabbt nog för att ge stöd åt ett effektivt beslutsfattande.

Employee Touchpoint gör att du kan lyssna på din personal och hur de mår vid viktiga skeden under resans gång. Det ger insikter i hur ditt företag och dess processer fungerar, identifierar trender och ger organisationen möjlighet att fatta bättre beslut på både kort och lång sikt. Öka den organisatoriska effektiviteten och gör mer med mindre genom att fokusera på det viktiga – din personal.

Vill du ha en demo? »
Employee Touchpoint Moduler

Employee Touchpoint-moduler

  • Entry Pulse – samlar kvalitativ och kvantitativ feedback efter den första veckan på en befattning. Ger detaljerade insikter om och utvärderar anställningsprocessen, ger dig skälen till varför personalen ville bli anställd, samt slår larm om problem upptäcks.
  • Onboarding Pulse – startar så fort introduktionsprocessen är klar och ger feedback och insikter om introduktionsprocesserna, mäter engagemanget och identifierar de kommande stegen i den anställdas utveckling.
  • Exit Pulse – säkerställer att du förstår de verkliga anledningarna till varför personalen lämnar företaget, och gör att du kan använda dessa insikter för att lättare kunna behålla medarbetare i framtiden. Exit-puls hjälper dig att minimera de affärsmässiga effekterna av att personal slutar, samt samlar feedback för att förbättra processerna.
  • Strategic Employee Insight Map – en analytisk dashboard i realtid som är skräddarsydd för chefsrollen och dess ansvarsområden. Den låter dig följa medarbetarens resa och håller koll på förändringar över tid i organisationen. Den förmedlar insikter som du kan agera på, ger stöd åt ett bättre beslutsfattande och effektivare organisationer.
Employee Touchpoint Funktionslista

Funktioner

  • Öppen och enkel att integrera med de större HR- och affärssystemen
  • Byggt på det skalbara Questback Feedback Cloud, vilket gör det enkelt att integrera med alla andra typer av feedback, oavsett vad dina behov är idag och i framtiden.
  • Lättanvänd molnbaserad lösning, vilket minskar uppstartstid och komplexitet
  • Säker datalagring i europeiska och amerikanska datacenter
  • Fullständig lokal support från Questback Professional Services
Vill du ha en demo? »

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du kan lyssna och agera på feedback under hela medarbetarlivscykeln? Ladda ner vår broschyr, se videon eller kontakta oss så berättar vi mer!

Ladda ner broschyr

Välkommen till Questback

Kontakta oss för en diskussion kring feedback

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar hur du kan få bättre insikt om dina kunder och medarbetare.

You most enable JavaScript to submit the form.


Registrera dig för nyhetsbrev

You most enable JavaScript to submit the form.


Kontaktförfrågan

Vad kan vi hjälpa till med?

Fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss inom kort.

You most enable JavaScript to submit the form.


Välj språk

INLOGGNING

Välj plattform

Välj den Questback plattform du arbetar i och logga in!