Offentlig sektor

Gör feedback till en hjärtefråga för den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn befinner sig i ett kritiskt läge. I en allt större utsträckning måste den prestera mer med mindre pengar, med medborgare som kräver samma höga servicenivå, lyhördhet och digitala alternativ som de får inom den privata sektorn.

Verksamheten har blivit alltmer komplex med ett växande samarbete mellan olika organ och ny teknik – från mobil till AI – erbjuder möjligheter till radikal omvandling i hur tjänster, såsom utbildning, skapas och levereras.

Har du verktygen?

Questback erbjuder dig verktygen för att lyssna på medarbetare, medborgare och elever och använda deras insikt för att öka engagemanget, förbättra verksamheten och övervinna dina viktigaste utmaningar, oavsett vilken del av den offentliga sektorn du är verksam inom.

Feedbacken återger vad medborgarna tycker direkt vid händelsen. Den ger en bild av hela upplevelsen, betonar svaga punkter i redan etablerade tjänster och tidiga varningsindikatorer när du presenterar nya.

Dina medarbetare är avgörande för din framgång, men vad kan du göra för att engagera, motivera och behålla dem?

Nyckeln till framgång

Skapa en kultur med ständig förbättring för dina medarbetare med regelbunden feedback och aktiva verktyg för att samla in insikt från externa medarbetare som kan hjälpa till att förbättra processer, verksamhetsstyrning, sänka personalomsättningen och leda till skapandet av nya tjänster.

Prata med Questback om hur feedback kan förbättra din produktivitet och kompetens samtidigt som du tillfredsställer behoven hos medarbetare, medborgare och elever.